จานรูปสัตว์ชนิดต่างๆ


DETAILS

CODE DETAILS SIZE ( W * H * L ) cm.

P 089 จานไก่เล็ก 10" 19.5 * 26 * 5

P 090 จานไก่ใหญ่ 12"  26 * 32 * 6

P 091 จานหมูเล็ก 10" 20 * 26 * 3

P 092 จานหมูใหญ่ 12" 25 * 33 * 4

P 005 จานเป็ดเล็ก 10" 18.5 * 25 * 3

P 070 จานเป็ดใหญ่ 12" 25 * 33 * 5

P 080 จานปลาตะเพียน 21 * 39.5 * 5.5

P 052 จานปลายาว 18 * 38.5 * 6

P 061 จานปลากลม 23 * 30 * 3.5

P 063 ชามปลาปักเป้า 20.5 * 23 * 5Comments