Βοήθεια
Βασικές οδηγίες

  1. Κάντε κλικ πάνω στο μοντέλο που θέλετε να δείτε σε λεπτομέρεια.
  2. Χρησιμοποιήστε το ροδάκι από το ποντίκι για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
  3. Πατώντας παρατεταμένα το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινώντας
το ποντίκι προς την κατεύθυνση που θέλετε, το μοντέλο περιστρέφεται προς
αυτήν την κατεύθυνση.
  4. Πατώντας παρατεταμένα το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και
 μετακινώντας το ποντίκι προς την κατεύθυνση που θέλετε, το μοντέλο
μετακινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.
 
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω δυνατότητες, πιθανόν να χρειάζεται αναβάθμιση ο browser που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε να δοκιμάσετε τον Mozilla Firefox.