ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  PHOTOS 

                  

 

            

 

      
                   

Τύποι ηλεκτροκίνητων σειρήνων που απαντώνται στην Ελλάδα.

Από αριστερά προς τα δεξια: 1. ΒΗΛΜΑ ΝΕΒΑ 55, 2. ΕΛΒΗΜΑ ΣΓΗ περί το '50, 3. Γερμανική SIEMENS L135 από το Β' Π.Π., 4. Χειροκίνητη ΒΗΛΜΑ, 5. Σπάνια ΒΗΛΜΑ ΛΝ 100 του '60, 6. ΒΗΛΜΑ 55, 7. EVENTECH S-30 

Electromechanical siren types in Greece

Left to right: 1. Greek NEVA 55 (VILMA), 2. Greek ELVIMA from the 50s, 3. German WWII SIEMENS L135, 4. Greek hand operated VILMA, 5. Rare Greek VILMA LN 100 from 60s, 6. VILMA 55, 7. Greek EVENTECH S-30

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ COPYRIGHT © ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ALL PICTURES ARE COPYRIGHT PROTECTED © PUBLISHING WITHOUT PERMISSION PROHIBITED