ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - EΛΛΑΔΑ AIR RAID SIRENS - GREECE LUFTSCHUTZSIRENEN - GRIECHENLAND

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι σειρήνες συναγερμού αποτελούν αναγκαία εξαρτήματα για την προστασία των πολιτών. Στη χώρα μας ο ρόλος τους κατά μείζονα λόγο δεν καλύπτει περιπτώσεις κρίσεων σε περίοδο ειρήνης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι σειρήνες χρησιμοποιούνται για την πυρασφάλεια πόλεων και κοινοτήτων. Ειδικά στη χώρα μας που σε ετήσια βάση πλήττεται από πυρκαϊές, η έγκαιρη προειδοποίηση για την εκδήλωσή τους μπορεί να αποβεί σωτήρια για την αποσόβηση των καταστροφών. Επίσης είναι απαραίτητη η διεύρυνση του αριθμού των υπαρχόντων σειρήνων για να μη μένουν ακάλυπτες ολόκληρες περιοχές και φυσικά επιβάλλεται η τακτική δοκιμή τους ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η προστασία των παλιών σειρήνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα. Κάποιες από αυτές δεν συντηρούνται με αποτέλεσμα να καταστραφούν και απλώς, τότε, καταλήγουν στα παλιοσίδερα. Πρόκειται για κειμήλια που θα μπορούσαν -από τη στιγμή που δε λειτουργούν και είναι ασύμφορο να επισκευασθούν- να κοσμήσουν κάποιο μουσείο. Στην κατεύθυνση της διάσωσής τους κινείται το δικό μας ενδιαφέρον. 

 

greeksirens@yahoo.gr

greeksirens@YouTube

greeksirens@Flickr      

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το greeksirens  δεν αποτελεί κρατική υπηρεσία. Είναι ιδιωτικής, ερασιτεχνικής και συμβουλευτικής φύσεως._

© GREEKSIRENS 2005 - 2023