ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

αρμόδια κα Σ. Περούλη

Aπαραίτητος ο καθορισμός ραντεβού.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο εντολέας (δηλ. αυτός που θα υπογράψει το πληρεξούσιο) οφείλει να έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή την συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία, δηλαδή να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος. Σας γνωρίζουμε ότι για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ηλικιωμένα άτομα  ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο αρμόδιος προξενικός υπάλληλος θα εξετάσει την περίπτωση και έγκειται στην κρίση του εάν θα προβεί στη σύνταξη πληρεξουσίου ή όχι.


2. Πείτε στον Συμβολαιογράφο ή Δικηγόρο σας να σας αποστείλει e-mail με συνημμένο (attachment) το σχέδιο πληρεξουσίου σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Word, όχι σκαναρισμένο). 


Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου που θα το αποστείλετε είναι grcon.hag@mfa.grΣτο ίδιο mail θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εντολέα και του εντολοδόχου. Πιο συγκεκριμένα:
  •  Ονοματεπώνυμο
  •  Όνομα πατέρα και μητέρας
  •  Τόπος γέννησης
  •  Χρονολογία γέννησης
  •  Πόλη διαμονής
  •  Η διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)
  •  Το επάγγελμά σας
  •  Τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας που θα χρησιμοποιήσετε την ημέρα της υπογραφής του   πληρεξουσίου. Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και ημερομηνία εκδόσεως
  •  Ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας (ΑΦΜ), εάν υπάρχει  και τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκετε (Εφορία).
  • Το κινητό σας τηλέφωνο και τα σταθερά τηλέφωνά σας οικίας και εργασίας.
 

3. Εφόσον ο εντολέας δεν έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, οφείλει να προσλάβει ορκωτό μεταφραστή/διερμηνέα της απόλυτης επιλογής και εμπιστοσύνης του, ο οποίος θα είναι παρών την ημέρα της υπογραφής του πληρεξουσίου, θα προβεί στη μετάφραση του κειμένου και θα συνυπογράψει. Το μεταφραστικό κόστος βαρύνει τον εντολέα και καταβάλλεται απ’ ευθείας στον μεταφραστή/διερμηνέα. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος ορκωτών μεταφραστών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του εντολέα και μία φωτοτυπία του

Σημείωση: Το πρωτότυπο κείμενο φυλάσσεται στην Προξενική Αρχή επ’ αόριστον. Αυτό που παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και το οποίο θα χρησιμοποιήσετε είναι το χαρτοσημασμένο αντίγραφο. Μπορείτε να προμηθευτείτε όσα αντίγραφα του πληρεξουσίου επιθυμείτε.

Σημείωση: Για τις Ένορκες Βεβαιώσεις ισχύουν τα ίδια όπως για τα Πληρεξούσια.