ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

αρμόδια κα Σ. Περούλη

Για τη σύνταξη πληρεξουσίου απαιτείται καθορισμός ραντεβού.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο εντολέας (δηλ. αυτός που θα υπογράψει το πληρεξούσιο) οφείλει να έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή την συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία, δηλαδή να έχει κλείσει το 18ο έτος. Σας γνωρίζουμε ότι για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ηλικιωμένα άτομα  ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο αρμόδιος προξενικός υπάλληλος θα εξετάσει την περίπτωση και έγκειται στην κρίση του εάν θα προβεί στη σύνταξη πληρεξουσίου ή όχι.


2. Πείτε στον Συμβολαιογράφο ή Δικηγόρο σας να σας αποστείλει e-mail με συνημμένο (attachment) το σχέδιο πληρεξουσίου σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Word, όχι σκαναρισμένο). 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ "ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ, ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ. Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΑΤΕ ΕΑΝ ΚΑΝΑΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου που θα το αποστείλετε είναι grcon.hag@mfa.grΣτο ίδιο mail θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
i. Ονοματεπώνυμό σας (δηλαδή του ατόμου/των ατόμων που θα κάνουν το πληρεξούσιο)
ii. Όνομα πατέρα και μητέρας
iii. Τόπος γέννησης
iv. Χρονολογία γέννησης
v. Πόλη διαμονής
vi. Η διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)
vii. Το επάγγελμά σας
viii. Τα εξής στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας που θα χρησιμοποιήσετε την ημέρα της υπογραφής του πληρεξουσίου:
α) Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) Τόπος εκδόσεως ταυτότητας ή διαβατηρίου
γ) Ημερομηνία εκδόσεως ταυτότητας ή διαβατηρίου
ix. Ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας (ΑΦΜ), εάν υπάρχει  και τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκετε (Εφορία).
xi. Απαραιτήτως, το κινητό σας τηλέφωνο και τα σταθερά τηλέφωνά σας οικίας και εργασίας.

3. Μόλις λάβουμε το email με όλα τα ανωτέρω στοιχεία σας, θα σας στείλουμε email εμείς για τον καθορισμό ραντεβού. 

4. Εφόσον ο εντολέας δεν έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, εναπόκειται στην κρίση του αρμοδίου προξενικού υπαλλήλου να ζητήσει  να προσλάβετε ορκωτό μεταφραστή/διερμηνέα της απόλυτης επιλογής και εμπιστοσύνης σας, ο οποίος θα σας συνοδεύσει στο Προξενικό Γραφείο την ημέρα της υπογραφής του πληρεξουσίου, θα σας το μεταφράσει και θα συνυπογράψει. Το μεταφραστικό κόστος βαρύνει εσάς και καταβάλλεται απ’ ευθείας στον μεταφραστή/διερμηνέα. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος ορκωτών μεταφραστών.

Αν τα ελληνικά σας δεν είναι επαρκή, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο mail σας.
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του εντολέα και μία φωτοτυπία του (παρακαλούμε να μας προσκομίζετε ΜΟΝΟ το έγγραφο ταυτοποίησης -ταυτότητα ή διαβατήριο- που αναγράφεται στο κείμενο του πληρεξούσιο που μας αποστέλλετε. 

Σημείωση: Το πρωτότυπο κείμενο φυλάσσεται στην Προξενική Αρχή επ’ αόριστον. Αυτό που παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και το οποίο θα χρησιμοποιήσετε είναι το χαρτοσημασμένο αντίγραφο. Μπορείτε να προμηθευτείτε όσα αντίγραφα του πληρεξουσίου επιθυμείτε.

Σημείωση: Για τις Ένορκες Βεβαιώσεις ισχύουν τα ίδια όπως για τα Πληρεξούσια.