ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ανανέωση 17 Δεκεμβρίου 2013)

Σε σχέση με την εγκατάσταση, μπορείτε να βρείτε εδώ γενικές πληροφορίες (17.09.2013).

Πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση εργασίας στην Ολλανδία, παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας τα εξής:

- Μελετήστε κατ' αρχήν προσεκτικά τις συνθήκες εργασίας στη χώρα. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες που σας δίνουμε παρακάτω.

- Έχετε υπόψιν ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και ότι και στην Ολλανδία η ανεργία έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στους Ολλανδούς υπηκόους και ότι τουλάχιστον η γνώση της ολλανδικής γλώσσας αποτελεί προαπαιτούμενο.

- Δεν συνίσταται να έλθετε απευθείας και απροετοίμαστοι στην Ολλανδία περιμένοντας ότι θα βρείτε άμεσα εργασία. Το πιθανότερο είναι να μη βρείτε και να επιστρέψετε στην Ελλάδα απογοητευμένοι, έχοντας χάσει χρόνο και χρήματα.

- Αποφύγετε, πάση θυσία, τη "μαύρη" εργασία. Δυστυχώς, ήδη πολλοί συμπολίτες μας έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης ασυνείδητων εργοδοτών, εργαζόμενοι υπό σκληρές και συχνά απάνθρωπες συνθήκες. Επειδή, ωστόσο, δεν εργάζονταν νόμιμα, δεν μπόρεσαν να βρουν το δίκιο τους. Η ολλανδική νομοθεσία είναι αυστηρή όταν υπάρχει κακομεταχείριση στο χώρο εργασίας (βλ. παρακάτω), μόνον όμως όταν η εργασία είναι νόμιμη και "δηλωμένη".

- Για τους παραπάνω λόγους είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε την έρευνά σας και να επικοινωνήσετε με ενδεχόμενο μελλοντικό εργοδότη σας πριν έλθετε εδώ.

- Στην Ολλανδία υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός διεθνών οργανισμών, τόσο ευρωπαϊκών, όσο και οργανισμών που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ, και οι οποίοι κατά καιρούς πραγματοποιούν προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού. Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα σχετικό κατάλογο και εδώ πληροφορίες για θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς.ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασικές πληροφορίες για την ολλανδική αγορά εργασίας μπορείτε να βρείτε στις εξής ιστοσελίδες:
α) Inspectie SZW
β) https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home (στα ολλανδικά).

Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που φέρνουν σε επαφή εργοδότες με υποψήφιους εργαζόμενους, όπως π.χ. η Expatica (αλλά και άλλες ιστοσελίδες για Expats στην Ολλανδία), η Undutchables , η Octagon , η Randstad και πολλές άλλες με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και να τους αφήσετε βιογραφικά σημειώματα.

Πολλές χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για εργασία στην Ολλανδία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Ολλανδίας: http://www.hellenicssn.nl/


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Εφόσον βρείτε κάποιον εργοδότη που επιθυμεί να σας προσλάβει, έχετε υπόψιν σας ότι για να εγκατασταθείτε μόνιμα στην Ολλανδία, πρέπει καταρχήν να δηλωθείτε στον ολλανδικό δήμο όπου θα διαμένετε. Για το λόγο αυτό, φροντίστε, πριν φύγετε από την Ελλάδα να ζητήσετε ένα πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα επικυρώσετε στην Περιφέρειά σας με τη Σφραγίδα της Χάγης - apostille , θα μεταφράσετε επίσημα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και θα το επικυρώσετε στο ολλανδικό Προξενείο στην Αθήνα.

Προσοχή: Ένας μικρός αριθμός ολλανδικών δήμων δημιουργεί κατά καιρούς προβλήματα σε Έλληνες πολίτες, ζητώντας αντί του πιστοποιητικού γέννησης, ληξιαρχική πράξη γέννησης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Δήμος του Ρόττερνταμ. Παρά τις επανειλημμένες επεξηγήσεις μας σχετικά με τη μη καταλληλότητα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης για το σκοπό που χρησιμοποιείται, υπάρχει δυστυχώς η πιθανότητα να αντιμετωπίσετε έναν υπάλληλο που θα επιμένει σε αυτό. Για να γλυτώσετε την ταλαιπωρία και την άσκοπη ανταλλαγή αλληλογραφίας, ίσως είναι προτιμότερο να έχετε μαζί σας και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης σας με Apostille και μεταφρασμένη.

Η εναλλακτική επιλογή είναι να το μεταφράσετε στην Ολλανδία, επιλέγοντας κάποιον από τους ορκωτούς μεταφραστές (βλ. εδώ).


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Η αρμόδια ολλανδική υπηρεσία είναι η Inspectie SZW (Επιθεώρηση Εργασίας) του Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας). Η αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας είναι συνοπτική και εύκολη στην πλοήγηση και προσφέρει πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

Δεδομένου ότι έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν προβλήματα με εργοδότες, οι οποίοι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, συνιστούμε θερμά στους Έλληνες πολίτες που πρόκειται να εργασθούν στην Ολλανδία να μελετήσουν προσεκτικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι στην αγγλόφωνη σελίδα της Inspectie SZW.ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για καταγγελίες σχετικά με:
 
1. αμοιβή κάτω του ελαχίστου μισθού, παραβίαση ωραρίου εργασίας, παρατυπίες στις συνθήκες εργασίας, εργασιακή εκμετάλλευση

μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 0800 2700000 (Inspectie SZW - Επιθεώρηση Εργασίας)

2. μη καταβολή ασφαλίστρων ή φόρων

μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 0800 0543 (Φορολογική Αρχή)

 μη αποδεκτές συνθήκες εργασίας ή κακομεταχείριση υπαλλήλων μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 0800 2700000 (δωρεάν αριθμός κλήσης).

3. εμπορία ανθρώπων, χρήση βίας, εκφοβισμό, απειλές, εξαπάτηση (π.χ. διαφορετική εργασία από αυτή που είχε συμφωνηθεί), απάτη με τραπεζική κάρτα, ψευδή δήλωση ταυτότητας,
εξαναγκασμό σε πορνεία και άλλα ποινικά αδικήματα

μπορείτε να απευθύνεστε στην Αστυνομία 0900 8844 (για ανώνυμη καταγγελία καλέστε 0800-7000)

4. διεκδίκηση μισθών που δεν έχουν καταβληθεί, αποζημίωση για τραυματισμό που έχει προκληθεί από εργοδότη, μη καταβολή μισθού σε περιπτώσεις ασθενείας ή εγκυμοσύνης, μη συμμόρφωση του εργοδότη με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπερβολικά πρόστιμα για μικρής σημασίας παραπτώματα, εξαναγκασμό εργαζομένου να δηλώσει ελεύθερος επαγγελματίας ενώ στην πράξη εργάζεται ως υπάλληλος, υπερβολικές ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού (non-competition clauses)

μπορείτε να απευθύνεστε στο Het Juridisch Loket 0900 8020

5. περιπτώσεις που το γραφείο εύρεσης προσωρινής απασχόλησης δεν συμμορφώνεται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ιδιαίτερα στο θέμα του μισθού)


μπορείτε να απευθύνεστε στο SNCU (οργανισμός που επιβλέπει την τήρηση των σχετικών κανονισμών) 0800-7008 ή στο Het Juridisch Loket 0900 8020

6. διακρίσεις στο χώρο εργασίας λόγω φύλου, εθνικότητας κλπ., ρατσιστική συμπεριφορά

μπορείτε να απευθύνεστε στο Contact Point Discrimination 0900 2354354

7. αναφορές για θύματα εμπορίας ανθρώπων

μπορείτε να απευθύνεστε στην CoMensha 033 4481186

8. υποστήριξη θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης

μπορείτε να απευθύνεστε στο FairWork 020 5231100