Titans‎ > ‎

Oceà

Es va unir amb la seva germana Tetis. Aquesta unió va donar com a resultat 3000 fills homes, els Rius. Algun dels més famosos són: el Nil, el Erídan, el Aqueloo, el Haliacmón, el Gránico, el Simunte, el Sangario i el Escamandro, entre molts altres.

També van engendrar 3000 femelles que van ser cridades Oceánides. Les oceánides personifiquen rierols, fonts, llacs, etc. Entre elles estan: Éstige, Àsia, Pleíone, Electra, Dóride, Dione, Perse, Pluto, Clímene, Clitie, Mentis, Eurínome, Filira, etc.És el primogènit dels Titans. Representa l'aigua que envolta el món. No es tracta d'una entitat geogràfica, sinó d'una força còsmica que personifica el concepte dels antics sobre el seu món.