ΕΒΠΥ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Βιοιατρικής Πληροφορικής και Πληροφορικής Υγείας (ΕΒΠΥ).

Η ΕΒΠΥ ιδρύθηκε με απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών το 1999.
Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής Υγείας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές της πληροφορικής στις Επιστήμες Υγείας, Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική.