Περιγραφές Σχολών

Οι σχολές ανά τομέα, περιγραφή- Βάσεις εισαγωγής

αναρτήθηκε στις 1 Μαρ 2010, 12:22 π.μ. από το χρήστη ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ

Με την εργασία αυτή επιδιώξαμε να κατασκευάσουμε ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός - σύμβουλος ΣΕΠ στην ενημέρωση των υποψηφίων  ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Ομάδα Α΄.

 

Κρίνουμε απαραίτητες τις εξής διευκρινήσεις:

 

ú         Για την περιγραφή του Αντικειμένου Σπουδών αντλήσαμε πληροφορίες από τις παρακάτω πηγές:

α. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: http://195.251.20.34/studies.asp

β. Χρ. Κάτσικας: Οδηγός Σπουδών και Επαγγέλματος, Σαββάλας, Αθήνα 2008

γ. Ιστοσελίδες των Σχολών – Τμημάτων

δ. Οδηγοί Σπουδών των Σχολών και Τμημάτων

ε. Λογισμικό ΜΕΝΤΩΡ

στ. Προκηρύξεις Διαγωνισμών Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008.

 

ú         Το όνομα της πόλης – έδρας κάθε τμήματος σημειώνεται μόνο όταν δεν περιέχεται στον τίτλο του Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ).

 

ú         Τα ειδικά μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, 1 ή 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και ΑΡΜΟΝΙΑ – DICTÉE σημειώνονται στα τμήματα όπου απαιτούνται, με τις συντομογραφίες: EN, FR, DE, IT, ES, 1ΞΓ, 2ΞΓ, ΕΛ/ΓΡ ΣΧ και ΜΟΥΣ αντίστοιχα.

 

ú         (ΜΟΥΣ) σημαίνει ότι δεν εξετάζεται ειδικό μάθημα, αλλά απαιτούνται  ειδικές μουσικές γνώσεις.

 

ú         Π.Δ. (Πρακτικές Δοκιμασίες) σημαίνει ότι απαιτούνται α. υγειονομική εξέταση και β. πρακτική δοκιμασία σε αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ).

 

ú         Π.Ε. (Προκαταρτικές Εξετάσεις) σημαίνει ότι απαιτούνται α. υγειονομικές, β. αθλητικές και γ. ψυχοτεχνικές εξετάσεις (Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές). Για την ΑΕΝ αναγράφεται ΥΓ, που σημαίνει ότι απαιτείται μόνο Υγειονομική εξέταση.

 

 

ú         Στις Στρατιωτικές – Αστυνομικές Σπουδές, Β σημαίνει ότι απαιτούνται βελτιωμένα όρια αθλητικών επιδόσεων και Μ μειωμένα. Επίσης, με πλάγιους χαρακτήρες αναγράφεται η βάση των  Ειδικών Κατηγοριών.

 

ú         Στις Διεξόδους παραλείπουμε τα εξής: στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, στην Έρευνα, εφόσον ισχύουν για όλες τις Τριτοβάθμιες Σπουδές.

 

ú         Παραλείπουμε συντομογραφίες: κλπ., π.χ., κ.ά….

 

ú         Το «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ» περιλαμβάνει, για όποια τμήματα βρήκαμε επαρκείς πληροφορίες: α. Σύντομη περιγραφή των Σπουδών. Αναφέρουμε «Ενδεικτικές Κατευθύνσεις ή Τομείς» όταν τα τμήματα είναι περισσότερα του ενός, β. Τίτλο του Επαγγελματία, εφόσον δεν είναι αυτονόητος, καθώς και Αντικείμενο Απασχόλησης και γ. Επαγγελματικές Διεξόδους.

 

ú         Κύρια επιδίωξή μας ήταν να αποφευχθούν επαναλήψεις και θολές έννοιες, που συναντήσαμε στην περιγραφή των Σχολών και Τμημάτων, ώστε η περιγραφή του αντικειμένου να είναι όσο το δυνατόν λιτή, σαφής και περιεκτική, πράγμα απαραίτητο για μια συνοπτική προφορική παρουσίαση.

 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010   ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   Καλλ. Παρρέν - Σιγανού 4   28310 53 722 kesyp@dide.reth.sch.g

1-1 of 1