Välkomna till 
Granö.
 Vackert, ren luft, goda kommunikationer och trevliga människor, beläget efter E12, 73 km från Umeå och 55 km från  Lycksele, vid ytterst natursköna Umeälven. Fröjden för ögat, ger frid i själen.

Sidan om Granö som berör flydda tider. Berättelser om någons anhörig, eventuellt med bilder därtill. Vill du maila mig och tycka till, så är adressen mitt förnamn at grano.nu

Mobilen ringde, vad kände jag till om GRANÖ IF, ishockey? Sökte bland mina sparade tillgångar. Hittade några gamla minnen. Info anger, troligen erhållen via min fars kusin L Svb:

GRANÖ IF, protokoll Ishockey
1947-02-09   Förslag om isbana
1955-01-31   Ishockey-sektion
1955-04-22   Utvidga isbanan m.m.
                    Årsberättelse 1956
1957-01-22  
1958-01-18
1959-01-18
1960-03-02   Namn på alla ishockeyspelare


Ordförande i Granö I.F.
1925                Hilmar Lundgren
1926-1930        Hilmar Magnusson
1931-1933        O.J.Wejdmark
1934-1935        Birger Sandberg
1936-1943        Holger Magnusson
1944                Börje Nord
1945-1946        Gustav Olsson (sedermera Odepark)
1947-1948        Axel Bobrink
1949-1954        Bror Berglund
1955-1961        Rutger Grahnén
1962-1974        Lennart Wejdmark
1975-
------------------------------------------------------ slut info
Annan scannad bild, kanske via L Svb eller eventuellt NA Svb.
Protokoll fört med Granö I.F.s årsmöte sönd. den 9 febr. 1947.
§1. Att leda dagens förhandling valde mötet Axel Bobrink som hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
§2. Sedan föredragningslistan upplästs och godkänts valdes justeringsmän, nämligen Lennart Wejdmark och Waldemar Andersson.
§3. Styrelse och revisionsberättelserna upplästes och godkändes. Kassaman och styrelse beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.
§4. Föreningens ekonomi befanns enligt revisionsberättelse vara god med ett netto för det gångna verksamhetsåret på omkring fyrahundra kronor.
§5. Mötet fick också tillfälle att yttra sig ang. ett lån av kontanter till Hr. Sander Nilsson f.n. som bekant medlem av S.K. Tegsnäspojkarna.
Mötet enades om att låta saken bero för att möjligen kunna uttaga detta. Skulle ej detta låta sig göras skall saken avskrivas nästa år. Beträffande kassamannens utbetalning för mat och logi för Bolidens skidåkares deltagande i 1946 års Granö-Lopp, så godkändes detta enhälligt.
§6. Ett förslag angående höjning av medlemsavgiften från en krona till två kronor avslogs.
§7. Gustaf Olssons m.fl. förslag om anställande av tränare för fotbollslaget under våren 1947 gällande för två veckor, vann allmänt gillande och godkändes följaktligen förslaget.
I samband därmed beslöt mötet att föreningen skall bestrida kostnaderna för fotbollspelarnas och skidåkarnas utrustning. Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja nödiga inköp av nämnda utrustning.
§8. Mötet beslöt vidare att för idrottsplatsen anställa vaktmästare och till honom som fast lön årligen utbetala kronor. femtio/50:-/, dessutom skall denna ombesörja att anställa nödig arbetshjälp vid mera ingående arbeten och att föreningen dessutom skall bestrida dessa omkostnader.
I vaktmästarens åliggande ingår att hålla ordning och reda samt spårning av plan och dylikt.
§9. Förslag väcktes om att till municipalnämnden ingå med en anhållan om bistånd för iordningställande av en isbana inom samhället antogs, och styrelsen fick i uppdrag att sköta denna sak, som bland den stora allmänheten röner stort intresse.
En skidstugekommitté tillsattes också, bestående  av följande medlemmar: Rutger Grahnén, Lennart Wejdmark, Bror Berglund, dessa fingo i uppdrag att om möjligt inköpa en loge eller timrad lada att omändra till skidstuga å Tällberget.
Axel Bobrink nämnde också att en, om än liten, grundplåt å femtio Kronor f.n. finnes att tillgå för ändamålet.
§10. Mötet beslöt vidare att fettisdagen den 18 februari anordna korp.skidtävlingar och i samband med en Cabaré föreställning av Granö-amatörerna prisutdelning för årets såväl som fjolårets tävlingar.
En kommitté för dessa anordningar bestående av följande 3 medlemmar, Rutger Grahnén, Gustaf Olsson, Bror Berglund.
§11. Mötet föreslog att föreningen även detta år skall stå med i samtliga specialförbund som förut.
§12. Val av styrelse för 1947. Efter Gustaf Olsson som avsade sig ordförandeskapet valde mötet Axel Bobrink till ordförande.
Övriga ledamöter blevo: Elon Stridfeldt, Rutger Grahnén, Lennart Wejdmark, Gustaf Olsson.
Suppleanter: Bror Berglund och Bernh.Persson.
Revisorer: Yngve Grahnén, Hugo Granström. Suppl: Ingvar Norlander, Claes Lundgren.
Idrottsplatsvaktm. Wald.Andersson.
Skidsektion: Wald.Andersson, Lennart Svanberg.
Fotbollsektion: Gunno Edvinsson, Tage Englund.
Allmänna idrottssektionen: Klas Edvinsson, Malte Rydman.
Gymnastiksektionen: Yngve Grahnén, Lennart Svanberg.
Orienteringssektionen: Tage Englund, Hans-Ruben Grafström.
Uppbördsman: Wald.Andersson.
Nöjeskommitté: Elon Stridfeldt, Klas Edvinsson, Barbro Paulsson, Agnes Danielsson, P.E.Lindgren, Kerstin Pettersson, Rutger Grahnén.
Kontrollanter för olika märken: Hj.F.Enström, A.Bobrink, E.Stridfeldt, Yngve Grahnén.
Olika ombud:
Västerbottensfotbollsförbunds Årsmöte: Fotbollssektionens ordförande.
Idrottsförbundets årsmöte: Allm.Idrottssektionens ordförande.
Föreningens nyvalde ordf. A.Bobrink riktade därefter ett tack till den avgående ordf. Gustaf Olsson för nitiskt och uppoffrande arbete i föreningens tjänst, varefter denne kvitterade med att önska den nyvalde all lycka i fortsättningen.
Mötet avslutades därefter under den mest kamratliga stämning.
Granö den 10 februari  1947
A.Bobrink, ordf.              Elon Stridfeldt, sekr.
                 Lennart Wejdmark
------------------------------------------------------------------------
 

Protokoll fört med medlemmar ur Granö I.F.s styrelse d. 22 april 1955.
Närvarande: Rutger Grahnén, Elon Stridfeldt, Gösta Stenberg, "Pålle" Paulsson.
Följande ärenden förelåg: 
I. Ansökan om bidrag från Tipstjänst utvidgande av isbanan i full storlek, samt inköp av mera armatur till densamma, m.m. ....                      o s v ...
------------------------------------------------------------------------
 
Gammal kuriosa, men ack så intressant...   
Vet du vem "Pålle" Paulsson var? Om inte, så var det föreståndaren Edvard Paulsson på Konsum. Bodde ovanpå butiken med barn och hustru Magda. var hans hustru. Det här var på den tiden då det var två butiker i Granö , Konsum och ICA. I grannbyn Tegsnäset fanns under en tid också två butiker, både Konsum och ICA. Det var tider det. Det fanns även ett Lantmanna magasin vid "Brända tomten". Jag minns fyra bränslemackar i byn, Stridfelts Cykel & Sportaffär med ESSO, ICA-affärens BP, verkstadens SHELL och Theos UNO-X. Egentligen otroligt.
Granö-loppet var på sin tid en vida erkänd skidtävling. Här har många celebriteter tävlat. Granö-loppet var populärt för sin kuperade spårdragning. Prisutdelning var på Västanå i Carl Carlssons hus som troligen Hans Ersson f 1803 byggde upp. /carola
-------------------------------------------------------------------------
Protokoll fört vid årsmöte med Granö I.F. 2 mars 1960.
§1. Till ledare av dagens förhandlingar utsågs Rutger Grahnén som hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Justeringsmän: Karl Ove Axelsson o Lars E.Holmström.
§3. Styrelseberättelse från föregående år upplästes och godkändes. Däremot kunde revisionsberättelsen inte föredragas på grund av kassören Mait Pettersson för tillfället insjuknat.
§4. Till styrelse för näst kommande (ell. innevarande) se datum ovan, omvaldes. Föregående års styrelse med ett plus för denna eftersom Ebon Uppenberg också invaldes. Styrelsen ser ut så här:
Ordförande Rutger Grahnén
Sekr. Elon Stridfeldt
Kassör Mait Pettersson
Enfr.Rehnman, Edv.Paulsson, Lennart Svanberg, Karl Ove Axelsson, Ebon Uppenberg.
Suppl. Lars E.Holmström, Hilmer Johansson, Birger Johansson.
Revisorer Tage Englund, Hilmer Johansson.
Sektioner:
Orientering: Ebon Uppenberg, Martin Pettersson, K.O.Axelsson.
Ishockey: Karl O.Axelsson, Lennart Svanberg, Hilmer Johansson, Birger Johansson, Malte Rydman, Lars E.Holmström.
Fotboll: Omval fr. föregående år.
Medlemsvärvare: Per Axel Berglund, Stefan Hansson.
Fritidsgr.l. Hilmer Johansson, Enfr.Rehman.
Representant vid Västerbottens Ishockeyförbunds årsmöte Lennart Svanberg, Karl O.Axelsson.
Inom den idrottsliga verksamheten som huvudsakligen varit ishockey spel har föreningen deltagit i två serier, A-laget i Vindelserien och Pojk-laget i Degerfors pojkserie. Angående A-laget har dessa gjort enastående  fin säsong mer överlägsen vinst av serien (Div.V.).
Tabellraden: 12 12 0 0 85-20
Således full poäng i alla matcherna = 24poäng.
Namn på de spelare som deltagit säsongen 1959/1960 års ishockeylag inom Granö IF äro från målvakten räknat.
Mats G Alfredsson
K.O.Axelsson
Kennet Granberg
Bo Westerlund
Erik Bobrink
Olle Bobrink
Rolf Strandberg
Sten Gunnar Andersson
Ture Jonsson
Karl Erik Halvarsson
Hilding Hermansson
Per Axel Berglund
Ture Strandberg

Hans G.Olofsson samt Tommy Helmfridsson.
Skyttekung har varit Ture Jonsson
När detta skrivs är laget i full färd med sina matcher i den högre serien, div.IV. Södra Västerbotten och för att där samla tillräckligt med poäng för att stanna. Sedan vill vi understryka att lagets framgångar till största delen beror på den goda lagkänslan och kamratkänslan.
Årsmötet avslutades med the-supé och dans å Axels Condis där glädjen stod högt i tak ända fram på småtimmarna.
Granö d. 2 mars 1960
Elon Stridfeldt sekr.                            Justeras Karl-Ove Axelsson
----------------------------------------------------------------------------- slut info carola 2015-07-07

Denne Elon Stridfeldt var en trevlig och mycket idrottsintresserad person som drev Granö Cykel & Sport(efter Holger Magnusson). ESSO-mack därtill. Elon kämpade verkligen för Granö IF och förenings lokalen /danspalatset GRANDO. Ovan nämnda Axels Condis var Granö Café & Pensionat med tre uthyrningsrum. I ett av rummen bodde Erland Brändström tidigt år 1950 när han kom till Granö. Axels hustru Signe tog emot beställningar å TAXI, när Erland var på uppdrag. Erland köpte TAXI´n av Halvard Strandberg. Halvard flyttade till Umeå och gifte sig med sjuksköterska Inga-Britt. Han drev SHELL-macken på torget. / carolaSolsken på de upplysta, ty byn är alldeles för fin för att "misstolkas, missbrukas och ignoreras". Våra utvecklingar, får inte bli invecklade och resultera i avveckling. Vad ska vi sen lämna vidare till framtiden. /carola 2015-07-06