Granö Historik‎ > ‎

Vigsel 1904

Bröllop 1904-07-05            Foto: Hanna Lundborg
Degerfors SCB vigsel 1904 1898-1920 GID2003.32.4200
Vigda av A. J. Rothén

Anna* Carolina Granström 1882-09-20 Granön 4
dr t Joh. E:s Granström 1845 Hjuken  hu Charlotta Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6

Anders Sjöblom 1876-02-04 Hednäs DEG
st Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön
(bruden Anna tog med sin bortgångna systers döttrar till USA 1905.
1900-08-19 Gunhild* Marie
1903-08-03 Anny Karolina d 1912-09-20)
-----------------------------------------------
Bilden under ifrån vänster:                                                                                  Ida Cath. Andersson 1879-07-12 Sunnansjönäs
Lärarinna Granögården (mf ff fars ½sys sdr sdr t bruden), sällskapade med Olof Granér
dr t Anders Göransson 1811-06-05 Dfs by hu Anna Ulrica Holmström 1815 Sunnansjönäs
Olof Reinhold Lundström 1868-10-07 Olofsberg g ACN:dr
läs Degerfors förr o nu, No6 1960, No19 1965, No22 1965, om Stark Nings dr Sofia M Nilsdr.
st Olof N:s Lundström 1822-11-02 Blåliden hu Sofia Magdl. N:dr 1832-11-06 Olofsberg
Anna Carolina Nilsdr 11874-04-03 Granön 8, (mt ff brs drdr dr t bruden)
dr t Nils Johansson 1842 Granön 8  hu Maria Brita Königsdr 1841-09-02 Skivsjö
MBK´s syster Eva Charl. Königsdr 1851 g Jacob Jacobsson 1848 Granön 5, "Brända tomten"
Nils Olofsson 1865-05-11 Granön 7, g ACK 1866
st Olof d ä Olofsson 1821-12-09 Granön 7 hu Magdl. Lovisa Johansdr 1825 Granön 2
Amanda* Carol. Karsson 1866-04-19 Ekorrsele, g NO 1865
dr t Carl* Joh. Carlsson 1842-02-02 Ekorrsele hu Charl.* Sofia Larsdr 1833 Rödå
Oskar J.s Strandberg 1877-11-18 Granön 4 kusin med bruden
st Jonas Eriksson 1844-01-24 Storsandsjön hu Maria Margareta Hansdr 1843-03-31
Ida Maria Jonsdr 1880-07-11 Kussjön (fm mf sysdr sdr dr t bruden) 
dr t Jonas Hanssón 1840-07-05 kussjön hu Maria Joh. Persdr 1849-12-10 Granåker
Sanna Maria Strandberg 1900-09-28 Granön 4
Sanna är farbrors sondr t bruden, Sanny g 1923 Oskar Karlsson bosatt Granön 5
dr t Oskar Strandberg 1877 Granön 4 ohh Ida Jonsdr 1880 Kussjön
Oskar Holmström 1872-04-25 Granön, kusin med bruden g FPL
st Carl Erik Holström 1836 Sunnansjönäs hu Maria* Br. N:dr 1839 Granön 6
Tekla V Holmström 1882-12-28 Granön 6, kusin med bruden g JN
drt Carl Erik Holström 1836 Sunnansjönäs hu Maria* Br. N:dr 1839 Granön 6
t hö om Tekla okänd man med nära anhörig-blomma på kavajslaget?
s t......Frida Paulina Lindgren 1873-04-08 Hedlunda LSE, g OHolmström, mf ff fbr sdr dr t bruden
dr t Aug. E:s Lindgren 1835 Hedlunda hu Ulrika Samuella L:dr 1835 Lillsele

Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset, JN är mf mosters ss son t brudgum och mf ff sysdr ss son till bruden         
s t Nils Persson *1822 Tegsnäset ohh Maria Katarina Larsdotter *1823-05-28 Lillsele                                                                   
Tekla Charlotta Granström 1872-02-25 Granön 4, JN hu, Tekla är syster t bruden
 dr t Johan Ersson Granström 1879-12-25 Granön 4 ohh Hildur Elina Holmlund 1885-03-22 Skivsjö
Johan Einar Joh:s Rending 1895-09-09 Tegsnäset 1, syster son till bruden                                             
st Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset ohh Tekla* Charlotta Granström 1874-02-25 Granön 4                                                    
Nils Konrad Johansson 1897-03-09 Tegsnäset 1, syster son till bruden
st Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset ohh Tekla* Charlotta Granström 1874-02-25 Granön 4
Hulda Aug. Johansson 1901-08-06 Tegsnäset 1, syster dr till bruden                                                  
st Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset ohh Tekla* Charlotta Granström 1874-02-25 Granön 4      
Johan Albert Holmlund 1883 t USA d 1908 kusin t bruden o mm ½ drdr son t AS 
s t Nils N:s Holmlund 1854 Lövön d 1900 Skivsjö ohh Anna Carolina Eriksdr 1857-10-30 Hjuken,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
övre raden från vänster:
Nils Alfred Nilsson 1883-06-24 Skivsjön, kusin med bruden
s t Nils Königsson 1843 Skivsjön hu Greta Sofia Ersdr 1853 Hjuken
Dam i vitt, okänd
dr t

Matilda Renman 1865-10-21 Gäddträsk (g Olof d y Olofsson 1848-11-25 Granön7), mf ff brs sdr till bruden
dr t Jacob N:s Renman 1817-05-28 Gäddträsk hu Anna Brita Karolina Persdr 1833-12-08 Gäddträsk Lycksele 
Tilda Vilhelmina Olofsdr 1888-05-28 Granön5, Vilhelminas ff  ff brorson drdr dr är bruden Anna Granström
dr r Olof Olofsson d y 1848-11-25 Granön7 hu Matilda Renman 1865-10-21 Gäddträsk

Dam vit blus okänd
dr t
Maria Matilda Jacobsdr 1883-06-15 Granön5, (g Joh Valfrid Danielsson 1883 Gäddträsk), mf ff brs drdr dotter till bruden
dr t
Jacob Jacobsson 1847-03-31 Granön 5 hu Eva Charlotta Königsdr 1857 Skivsjön
J Alfred Andersson 1884-04-15 Granön4 (g1912 m MKAdr 1885), fm mf sysdr drdr son till bruden
s t Anders Johansson 1854-02-11 Granön8 hu Maria Johanna Nilsdr 1861-06-24 Granön5


nedre raden från vänster:
 Dam i vitt, kan det vara en Sjöblom
55 . Ung herre, troligen en Sjöblom
56 Hildur Elina Holmlund 1885 Skivsjön,  kusin t bruden, g 1906 K August* Granström 1879-12-25 Granön 4, st Joh. E:s Granström 1845
dr t Nils N:s Holmlund 1854-12-28 Lövön hu Anna Carolina Eriksdr 1857-10-30 Granön 4, dr t Erik Jonsson 1817
57 Karl Oskar Sjöblom 1887-09-30 Hednäs, bror t brudgummen
s t Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön

58 Brud Anna Granström 1882-08-20 Granön 4
dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6
59 Brudgum  Anders Jonsson Sjöblom
s t Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön
60 Clara Granström 1885-06-20 Granön 4, syster t bruden
dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6
61 Nils Sjöblom 1878-06-22 Hednäs, brudgummens bror
s t Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön
62 Augusta Sofia Sjöblom 1884-05-14 Hednäs, brudgummens syster
s t Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön
63 Nils Oskar Granström Granö, bror till bruden
dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6
64 Nanny från Österland Umeå

65 Karl August Granström 1879-12-25 Granön 4, bror t bruden, g 1906 Hildur Holmlund 1885-03-22 Skivsjö
dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brudmor Charlotta U Nilsdr 1845-02-08 Granön 6
dr t  Nils Petter Nilsson 1809-05-05 Granö, nämndeman, bonde.
hu  Brita Ulrika Nilsdotter 1814-08-10 Tegsnäset
 
CUNdr håller dotterson Herman Johansson 1898 i knä

Brudfar Johan E:s Granström 1845-04-27 Hjuken
Bond Erik Jonsson 1817-04-20 Storsandsjön
hu Anna Brita Joh:dr Frank 1821-07-20 Granön 3

Jonas Jonsson 1877-10-30 Kussjön, fm morbr drs t brud
o mormors halvbrors dotterson t brudgum
s t Jonas Larsson 1829 Kussjön ohh Eva Sofia Hansdr f1845-10-17 Granö
Gunhild Jonsson 1900-08-19 Granön
dr t Jonas Jonsson1877ohh1 Emma Maria Granström 1877-1904
Mimmi Ch. Granström 1898-10-01, sysdr till bruden
dr t Emma Maria Granström 1877-1904
Emma Granström 1877 Granön 4, d 1904, syster t bruden, Emma är dr t Johannes Eriksson Granström 1879-12-25 Granön 4 ohh Hildur Elina Holmlund 1885-03-22 Skivsjö

Anna Carolina Jonsson 1903-08-03, sys dr till bruden                            
dr t Jonas Jonsson1877ohh1 Emma Maria Granström 1877-1904    
Otto Granström 1888-03-05 Granön 4 t USA 1905, br t bruden
s t Johannes Eriksson Granström 1879-12-25 Granön 4 ohh Hildur Elina Holmlund 1885-03-22 Skivsjö
Okänd herre med svart fluga                                                                                
s t    
Karl J Nolander 1887-11-04 Granön 7, fm mf sysdr drs son t brud o mm farsys drdr ss t brudgum                                                                                                                                                      
s t Nils Olofsson 1865-05-11 Granön 7  ohh Amanda Karolina Karlsdr Ekorrsele 1866-04-19
Anders Vikström 1880-10-08 Fällforsselet Vännäs, skräddare 
Ej släkt med bruden eller brudgummen, däremot är hans hu Jenny Sofia f Johansson anhörig
Kyrkoherde Anders Rothén 
född 1854 Unnaryd Jonköpingslän, Kyrkoherde i Degerfors by, Degerfors socken, AC
Anna Matilda Rehn 1877-07-07 Strandåker  Anna är ff mbr sdr till bruden
dr t Per Persson Rehn 1837-12-19 Strandåker hu Anna Matilda Olofsdr 1846-10-15 Gäddträsk Lycksele
        
Elisabet Karolina/Betty Teglund 1885-03-22 Elisabets ff fm mbr ss drdr dr är bruden
dr t Per Aug Teglund 1856 Tegsnäset2 hu Eva Carolina N:dr 1855 Lillsele
 
Margreta Maria Hansdotter 1843-03-31 Granön8 fars systers drs dr är bruden
dr t bönpsalmsångare /bonde Hans Ersson f 1803-02-17 Granön8 Hu Sara Lena Jacobsdr f 1812-03-31 Granön 2
Okänd dam vit blus
Okänd dam svart blus    
Okänd herre bakom Alma Elisabet P:dr 1884
Alma Elisabet Persdr 1884-02-20 Högfälla Tegsnäset  
dr t Per Anton Olofsson 1826-02-13 Åbyn BU hu Anna Lovisa Uppenberg 1847-01-11 Granön på rote    
Karolina Maria Andersdr 1885-03-15 Granön 6 (senare g Alfred A:son Grahnén)
dr t Anders Olofsson 1857-10-11 Granön 7 hu Maria Margareta K:dr 1853-12-30 Vänjaurbäck
Anders A:son Oldman 1857-12-04 Granön7 (g Erika Vilhelmona Olofsdr 1861)
s t Anders Olofsson 1819-11-18 Granön7 hu Brita Ulrika Andersdr 1820-11-28 Kussjön                                                                                
Erika Vilhelmina Olofsdr 1861-05-18 (g Anders A:s Oldman 1857 Granön 7)
dr t Olof Tomasson 1820 hu Christina Catharina Hansdr 1825 
Okänd dam, vit blus
------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
övre raden:
Maria Matilda Nilsdr 1884-12-20 Granön1 (g1905 JAEs1881), ff mf mosters drs sdr t bruden
dr t Nils Eriksson 1843 Granön1 hu Matilda Kristina Nilsdr 1855-10-16 Helsingfors2
Johan August Eriksson 1881-12-07 Skurliden (g 1905 m MMNdr), fm mf sys ss till bruden
s t Erik Eriksson 1834-11-28 Granön hu Erika Nilsdr 1859-01-06 Strömsjönäs 

Okänd yngre man grå fluga
s t
Olof August Svanberg 1889-12-12 Djäkneböle
s t Olof Anton Svanberg 1850 Baggböle hu Lotta Sofia Persdr 1851 Baggböle
Erik Forslund 1870-09-20 Österbäck Rambo Skräddare mf ff brdr drs t bruden
s t Johan Forslund 1842 Olofsborg hu Maria Helena Eriksdr 1837 Vännäs

mellanraden:
Olof Olofsson Lundgren 1871-03-23 Avalund (g Anna Karolina Joh:dr 1874-11-23 Bastnäs LSE)
s t Olof Nilsson 1838-06-11 Granön6 hu Anna Magdalena Eriksdr 1842-12-15 Granön3
Wenngren, kan det vara Karl Ludvig f 1884-12-24 eller är det nedan
OLK 1865 bror Nils K:s Wenngren f 1858-04-16 Vänjaurbäck
ty barnbarn t Gustaf Johansson 1875-12-18 Långsele känner inte igen ff
Olof Leonard Karlsson 1865 g Anna Mathilda Jonsdr 1870-06-11 Granön4
s t Carl Andreas Karlsson f 1823 Vänjaurbäck LSE hu Eva Agata Nilsdr 1830 Tuvträsk LSE
Johan Wilhelm Andersson 1882-11-08 Granön6 g Anna Matilda Rehn 1877-07-07 Strandåker
s t Anders Olofsson 1857-10-11 Granön 7 ohh Maria Margareta K:dr 1853-12-30 Vänjaurbäck
Nils Olofsson Holmgren 1872-03-21 Granön5 g Ester Helen Jonsson 1878-09-11 Tegsnäset
s t Olof Jacobsson 1842 Granön5 ohh Anna Magdalena Königsdr 1837

nederst raden: 
Okänd dam vit blus med ?
i knä på mor AKJ son Olof Hilmer Lundgren 1897-07-20 Avalund
s t Olof Olofsson Lundgren 1871-03-23 Avalund g Anna Karolina Joh:dr 1874-11-23 Bas
tunäs LSE
Anna Karolina Johansdr 1874 (g Olof O:s Lundgren 1871-03-23 Avalund)
dr t Johan August Nathanaelsson 1846-05-20 Bastunäs hu Sofia Karolina Joh:dr 1851-06-16 Örträsk
Klara Augusta Teglund 1883-06-06 Tegsnäset 2 og
dr t Per August Teglund 1856 Tegsnäset2 hu Eva Carolina N:dr 1855 Lillsele
Anna Mathilda Jonsdr 1870-06-11 Granön4 (g Olof Leonard Karlsson 1865-11-10 Vänjaurbäck)
dr t Jonas Eriksson 1844-01-24 Storsandsjön  hu Maria Margaretha Hansdotter 1843-03-31 Granön 8

Ester Helena Jonsdr 1879   (g Nils Olof:s Holmgren 1872)
dr t Jonas Jonsson 1842-12-10 Tegsnäset 3 hu Anna Magdalena Sandberg 1853-03-07 Bjurholm

2015-03-22 carola

                                         
Comments