Granö Historik‎ > ‎

Spå-Klemmet

SPÅ-KLEMMETs liv och död.
En berättarvandring i ord och ton baserad på sägner från 1780-talet.

Det handlar om Anders Larssons son Clemet som med tiden benämns som Spå-Klemmet. Troligen född 16 januari 1750 inom Lycksele socken, uppehöll livsgnistan som skicklig getare inom vår socken. Var god vän med bonde Anders Nilsson f 1736-10-05 Granön och bonde König Jonsson f 1746-05-25 Tegsnäset.
Spå-Klemmets familj finns i Umeå landsförsamling husförhörslängd 
AI:8 s469 Lappar 1778-1786 C0034483_00493.

På raden över Clemens antecknas Anders Larsson,  far till Clemens / Spå-Klemmet.
Clemens Andersson
hust Elsa Enarsdr
1771 son Carl,
    ant Kan lit.. Bok..                         
1774 dott Maria, ant någorlunda 

Enligt envisa källor var familjen bosatt vid Fågelvinsberget (emellan Ottonträsk och Sörfors på södra sidan Umeälven). Men i kyrkböckerna skrivna under Lappfolk utan ortsbestämmning. Spå-Klemmet hade näverkåtor lite här och var, beroende på var han getade. En näverkåta ini lönn mellan Erik Jons pojken, n´Konrad Ers pojken, n´Seth och n´Skräddar Olle och á Ragna.

UML AI:9 Upsyningsmän 1792 1787-1798 GID2021.59.34500
Granön Anders Nilsson
Bösta Olof Persson
Biekneböle Olof Olofsson
Öhn Nils Persson


Denne Anders Nilsson var med i björnjakten efter att Spå-Klemmet bett om hjälp. Det var egentligen Anders son (Olof som fällt många björnar) Olof Andersson  (f1781 som Olaus) som Spå-Klemmet ville få hjälp av, men fadern Anders kom till undsättning och sköt björnen.  
Eldklotet antände hos König Jonssons 26 april 1787. Här i Västerbotten 1939 skriver Artur Olofsson (Skräddar Olles pojken i Tegsnäset) att
"
På frågan till Kiönig Jonsson, huru elden löskommit, förmältes, att then, efter all liknelse, måst genom gnistor utur skorstenen hafwa itänt utantaket på storbyggningen, emedan ej någon blifwit warse eldswådan förrän elden så tagit öfwerhanden i näfwret och takweden, att then, i tå warande hårda blåswädret icke kunnat släckas, förrän alle the hus som i för-tekningen upförda äro, afbrunnit, hälst i Tegsnäset ej äro flere Bönder än Kiönigs Broder Per Jonsson och långt utgådt, innan deras grannar ifrån Granön kunnat ankomma, erbiudande för öfwrigit Kiönig Jonsson, att med ed styrka thet, genom hans wållande eller eldens wan giömo then samma icke löskommit, äfwen att han, wid thetta olyckliga tilfälle, uti elden förlorat tre tunnor korn, …. det var förunderligt eftersom "Spå-Klemmet ligger i backsluttningen "väst om ån" i Tegsnäset. Han är utom sig av ilska och mumlar hemska trolldomsord, så att fradgan står honom om munnen. Lappen har strax förut varit i delo med sin gamle fiende, den lika hetlevrade som jätte-starke soldaten Carl Tiger, och fått stryk. Nu skall han med ett trollskott sätta eld på hans stuga, som syns i utkanten av byn. Allt är i ordning, och Klemmet framsäger den sista och kraftigaste formeln. Skottet går. Det far som en blåaktig eldstrimma genom luften. Med skadeglädje ser lappen, att det tar rätt riktning. Men plötsligt viker det av åt sidan och går rätt på König Jonssons gård." /AO

Tordes inte König står fast vid vad som hänt, eftersom han inför tinget menade att det var soteld/cs

Upplev kända sägner om dråpet 23 september 1789, efter juridisk dom enligt Umeå Tingsprotokoll från 6 oktober 1789.

Öronmärk den 16 augusti 2015
Håll ett öga på mer information, vartefter det mognar. Troligen börjar det på Fiavägen i Tegsnäset. Vägen uppkallad efter Sofia Vilhelmina Sjöberg född 1884-09-12 i Fjällbosjö Stensele AC, Fias syster fanns också i Tegsnäset. Jenny Christina Sjöberg född 1892-04-25 i Fjällbosjö Stensele AC gift med Alfred Nygren f 1891-11-27. Fias bror Johan Ludvig Sjöberg har en dotter Ingeborg född 1916, som lever sitt liv på Högfällan. Fia har med Tegsnäs byamäns hjälp öppnat samlingsplatsen "Sista styvern", det är Fias Café. Vänligt bemötande och gott fikabröd var det som gällde. Nu bär vägen utanför "Sista styvern" namnet Fiavägen, hedervärt. Fia får två söner som sedermera driver Br Sjöbergs Åkeri, Tegsnäset. Sen bär det iväg i berättar-vandringens spår till "Klivartallen" på Ralberget, sedermera "Spå-Klemmets tall" och numera ett fint utflyktsmål med utsikt på Ralberget.
Förr var Umeå tinget i Umeå med inkvartering i kyrkbostäderna på Backen utanför Umeå. Någon kanske tror att det blir rannsakan på Långholmen men det blir ytterst centralt, nu för tiden ska vi tänka klimatsmart, då det blir på Tegsnäs Holmen. Lättbevakat, svårrymt och mycket centralt.
 

Förköp ENDAST 200 biljetter. Erbjudande kommer senare.
VÄLKOMNA till Tegsnäsets Byaförenings berättar-vandring om SPÅ-KLEMMETS liv och död.
--------------------------------------------Carola 2015-04-16Anders Larsson son Clemet är född 1750-01-16 inom Lycksele socken
AC Lycksele födelsebok C:1 1702-1777 GID2009.4.78800
Spå-Klemmet är skriven AC UML AI:9 s505 Lappfolket 1787-1798 GID2021.59.33800
Bostads ort Fågelvinberget hittar jag ingen anteckning om.
Se punkt 3. under Lappfolket skrivna, (ingen anteckning om att Clemet slogs ihjäl 23 september 1789 i Tegsnäset på Tigers rote).
Clemet Andersson -
hu Elsa Enarsdotter -
1771 Carl
1774 Maria
Ej heller i dödboken.
Tegsnäsboken s143: Mellan byarna Kussjön Granö Tegsnäset och Örträsk vandrade en lapp som hette Klement Andersson f 1751 (fel ska vara 1750/c), g Elsa Enarsdr, hade två barn, en son och en dr. De bodde i en stuga i trakten av Fågelvinberget mitt emellan Ottonträsk och Sörfors efter Umeälven dalgång. Klemet var vida känd för sina troll- och spådoms konster, han hade svurit sig fri ifrån skada av alla ting. Under samma tid bodde i Tegsnäset den starke soldaten Carl Tiger.....
Eftersom LSE AI:1 s56 Umbyn 1742-1759 GID2009.11.99400 visar ålder i 1750-kolumnen så bör Enar vara född 1710, Ingrid 1721 och Elsa 1740.
På sidan 57 börjar Vapsten.

Umea Bÿns Lappar.

Enar Pärsson 40
Hust Ingrid 29
Elsa 10 (Visst är det denne Enars dotter Elsa som blir Clemet Anderssons hustru? )
son Pär 5
dott Caren 1
Modern Günnel (betyder Enar Pärssons moder Günnel/c)                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Söder om Granö, nerström Umeälven i Tegsnäset fanns rote No 92 Tiger.
Ansvariga bönder för soldat rotet Tiger, var de skrivna på mantalen Tegsnäset 1, Tegsnäset 2, och Kussjön 2. Dessa bönder delade ansvaret eftersom det var ett betungande ansvarsåtagande. Soldaten och dennes familj skulle underhållas. 
födelseboken Umeå lfs gossen CARL 1749 f Diekneböla
1772-06-20 antas
drängen Carl Ersson, född 1749-03-11 i Djäkneböle, Umeå lfs, vigd 1773-10-24 med Anna Persdotter född 1746-03-05 Bösta 1, Umeå lfs.

Året efter Carl Erssons födelse, får Anders Larsson i Umbyn en son Clemet född 1750-01-16 inom Lycksele socken. Clemet Andersson växer upp och återfinns som vuxen nerströms Umeälven. Kallas numera Spå-Klemmet och förtjänar sitt levebröd som getare i området omkring Ramsele, Tegsnäset, Granö och Kussjön. Sades ha god ordning på djur. Det var omtalat att han gjort avtal med mörkrets härskare och svurit sig fri från faror och besvär.
Anders Larsson och hans son Clemet med hu Elsa Enarsdotter med barn var enligt sägnen bosatta vid Fågelvinberget mellan Sörfors och Ottonträsk på södra sidan Umeälven. Kyrkböckerna antecknade familjen under Lappar i  Umeå lfs AI:8 sidan 469 husförhörslängden 1778-1786.
Lappen Clemet Andersson och soldat Carl Ersson Tiger verkade i Tegsnäset före och under 1780-talet. Soldat Tiger var en stark och orädd person som inget hellre vill än att bli av med områdets plåga Spå-Klemmet. Vid ett annat tillfälle enligt sägnen så lägger soldat Tiger, Spå-Klemmet på brasan, för att bränna upp honom och i nästa ögonblick så upptäcker soldaten, att han lagt en padda på elden och att Spå-Klemmet stod och skrattade åt honom. Samma resultat när soldat Tiger försökte gräva ner Spå-Klemmet i en gödselhög.
Spå-Klemmet å sin sida, kämpade lika envist med att hämnas soldaten enbart för att upptäcka att trolldom inte bet på den som svurit sin fanas ed.
Spå-Klemmet bytte taktik och manade eldklot ifrån den av Domänverket numera kulturmärkta tallen på Ralberget, kallad Spå-Klemmets tall och riktade klotet mot Tigers stuga. Missade stugan och eldklotet hamnade 100 meter för långt bort, på König Jonssons hus som brann ner. Eländes elände. Många berättelse finns om Spå-Klemmets framfart, björn-jakter, hö-ladningar och diverse otyg.
Carl Ersson Tiger timrar på sensommaren på Granön 2, under byggnationen 1788 kom kallelsen till fält. Tiger slog ner sin timmeryxa och tillstod att han inte kommer tillbaka mer. Han dör i Anjala i Finland den 11 januari 1789 i fältsjuka. Nu vädrar Spå-Klemmet morgonluft och bestämmer sig för att göra sig av med resten av Tigers familj. Uppsöker soldatänkan Anna Persdotter och hennes faderlösa barn för att avliva resterna av hans störste motståndare.
Mor Anna hugger åt det som är närmast för att i nödvärn skydda sin lilla familj. Närmast var grynstampen, som hon med all sin uppbringade kraft svingar mot Spå-Klemmet. Banemannen faller död ner. Illa till mods springer hon till sin granne och ber om hjälp för att se om det verkligen var över. Ingen ställer upp, alla är rädda och soldatänkan drar Spå-Klemmets kropp ner mot Umeälvens, på släntens övre del, lagd med huvudet lutandes neråt. 
Foto Carola: Ralbergstallen på bilden ovan är sevärd med sina av åren vridna grenar.  

Umeå domsagas Häradsrätts arkiv, dombok vid urtima (ordinarie) ting AIA:64 (1789-10-06) s 199 C0102138_00199
Här finns att läsa för den intresserade om rannsakandet av soldatänkan Anna Persdotter. 
Texten anger överst datum 6 October och att det är "..... Krono Länsman Erik Lindberg som häkta aflidne soldaten Carl Eriksson Tigers änka Anna Persdotter  ... som then 23dje sistlidna September til död slagit Lappmannen Klemet Andersson wid tilfähla som tidigt om morgonen ....."   
Få saker är så intressant som att sjunka in i en gammal text. Länge leve släktforskning.
Min farfars farfars farfars syster var just denna soldat änka Anna Persdotter.
Min son Carl är släkt med en annan soldat på Tigers rote. Soldat Per Edström Tiger f 1776-02-20 i Flarken Nysätra sn som kom till Tegsnäset 1802, Tigers rote 1806 och dör 1821 Sept 27 som "Tjenstg Sold Pehr Edström Tiger, 45år, Gulsot". Tegsnäset antecknad på DEG AI:2 s86 Tegsnäset 1815-1825 GID2003.14.64600.
Min farfar Karl A Svanberg f 1881 var gift med lärarinnan på Granö skola i Granögården, Signe Olsson. Signe hade en bror folkskollärare Artur Olofsson som skrivit många texter om sägnerna kring Spå Klemmet.

1936 ger Waldemar Palmblad ut "Hexer-Klemmet: ein Sagenkreis in Västerbotten" i tyska publikationen ACTA ETHNOLOGICA 1936:2 på sidorna 85-123. Troligen i hopp om att få den utvärderad och kanske opponerad. På exemplaret jag har, så tackar Waldermar Palmblad sin gode vän folkskolläraren Artur Olofsson.

Artur Olofssons farfar, Godeman Olof Eriksson f 1802-11-27, behjälplig vid stora hemmansklyvningen i Granö by 1863-1864.
Artur Olofssons farmor, Catharina Magdalena Anderssdr f 1811-12-20 Tegsnäset, dr t Maria Königsdr f 1781-03-11 Tegsnäset
Artur Olofssons fm morfar var
König Jonsson f 1746-05-25 Tegsnäset. Det var König Jonsson som fick sin gård nerbränd då Clemet Andersson / Spå-Klemmet kastade eldklotet från Ralbergstallen och missade soldat Carl E:s Tigers soldattorp. Königs födelsenotering nedan.


 


Hur stavas ett namn? Jo det är enkelt. Namngivning i födelseboken är den allena gällande. Den som inte uppskattar sitt namn måste registrera om namn och eller stavning till det önskade hos SKATTEVERKET. Därefter kommer offentliga papper i brevlådan med den stavning man har rätt att använda.

Solsken på verkliga berättelser som denna, dokumenterad i Domboken    Carola 2015-03-20
Comments