Granö Historik‎ > ‎

1787 Granön By

Karta Granöh By. 10 aug 1787. ”Här varande Åboer som till Kongl May:t och Kronan skattar:
  Jon Pehrsson                 3/8 mantal
  Johan Jacobsson            7/32 Dito
  Olof Pehrsson                7/32 do
  Olof Olofssons Enka       7/32 do
  Johan Nilssons Enka       7/32 do
  Könik Nilsson                 9/32 do
  Anders Nilsson               9/32 do
  Hans Nilsson                  3/16 och
  Nathanael Ericsson         3/16 do,   
tilsammans 2 3/16 mantal, belägna 8 ¾ Mil ifrån Sochn Kyrckan (Backen kyrkan Umeå/c)
och 8 ¾ Dito ifrån Staden Umeå, samt 2 ¼ ifrån Degerfors Capell. Hummelgårdar
finnes till Husbehof vid Byn och Äfwen Sqwalt Qvarnar. Tjärbränningen hafwa Byermännen
ännu i bruk fast ganska litet och obetydligt. Mulbetet är ganska svagt. Föga eller intet Fiskevattn
finns under denna By. Flere ägor och Lägenheter, än ofward finer anteknad, äro en oupgifne,
ej eller befundne, Intygar På Embetes vägnar L E Bergnez genom P Klingberg”.
Enligt text på 1787 års karta.

Det står ett härbre på samma gård som 10-knutingen, strax under nocken finns inristat NES 1792.
NES är ovan nämnde Nathanael Ersson på 3/16 dels mantal, född 1748-02-18 Degerfors By No4. 


Comments