Granö Camping

Granö Camping började lite smått 1963, på hösten 1964 flyttar Sigfrid Persson ohh Marta f Arvidsson till Granögården. Vandrarhemmet hamnar i goda händer liksom Granö Camping på södra sidan Umeälven. Claes Lundgren ville även att paret skulle ta hand om Granö bibliotek. Vandrarhemmet var en trappa upp och biblioteket i ingångsplanet. Källarplanet hade lokaler som flera föreningar hade nytta av.

Högkammen är det gamla namnet på Granö Camping.
Underordnade sidor (2): Granö Lodge Högkammen
Comments