Bilder‎ > ‎

Flygfotohistoria

Se Granö bilder serie 3255 från mitten av 1950-talet på flygfotohistoria.se där bilder kan beställas. 

Det är intressanta fastighets bilder. Jag gissar årtalet 1955 för kyrkans grönområde har vuxit till sig.  
Mitten av byn och uppström finns på en serie 4731, som tyvärr är försvunnen enligt Johan på FlygFotoHistoria.
Klicka in på denna länk http://www.flygfotohistoria.se/landskap/3-vasterbotten för att se serie 3255,
välj område
Sydvästra, bild 1 visar Herman Holmbergs fastighet i Tegsnäset.
Jag har valt Västerbotten, område Sydvästra och serie 3255, bild 23 av 53. Granö Kyrka före dämningen.
Bilder kan beställas. 
Solsken på driftiga flygfotohistorai/ Johan som delar med sig av glädjeämnen.

 
Bild 1/53 Herman Holmberg vid badet Holmen   
Bild 2/53 Ola Arvidsson vid Tegsnäs bron          
Bild 3/53 Elof Nilsson g Dagny Holmberg           
Bild 4/53 Oskar Nord, Karin Johansson             
Bild 5/53 Karl Meibrink hu Karin Strandgren      
Bild 6/53 Grahnén OBS vatten linjen                
Bild 7/53 Gotthard Ögren, Alfred Forsman        
Bild 8/53 Folke o Alfons Helmfridsson               
Bild 9/53 Ol Jans,OBS betet södra sidan älven   
Bild 10/53 Anders Ögren, Janne Backman         
Bild 11/53 Elon Eriksson                                  
Bild 12/53 Wejdmark                                      
Bild 13/53 GRANDO, Nolanders Snickeri            
Bild 14/53 Posten, Bobrink, Alma Englund          
Bild 15/53 Johannes Jonsson uppi backen          
Bild 16/53 Albin Carlssons Skofabrik                  
Bild 17/53 Englunds nybygge                             
Bild 18/53 Kindborg, f d Forslund                       
Bild 19/53 Ossian Grafström, Br Johansson         
Bild 20 Johan R Johansson, Hilding Sikström       
Bild 21 Nils Johansson, Jonas Johansson            
Bild 22 Sjökapten Holmgren ohh f Oldman          
Bild 23 Granö Kyrka, OBS ingen ava                   
Bild 24 Ludvig Sjöblom hu Ada, OBS ingen ava   
Bild 25 Albert Magnusson, Rudolf Hägglund        
Bild 26 Johan Arvidsson, OBS väg bakom Frans  
Bild 27 Albert Magnusson t v, barndomshem t h 
Bild 28 Karl Persson hu Alma, OBS "fiskesjön"     
Bild 29 Karl A Karlsson, Löjta, Högkammens bad
Bild 30 Nils E Karlsson hu Elin f Backman                                               2012-09-09 cs
Comments