ГРАНИЦА

Това е сайт в който може да намерите информация за границите между държавите.

Държавната граница разграничава вертикално територията на две държави на повърхността на земята, във въздушното пространство и под земната повърхност, както е посочено в граничните документи.

Националните граници са символ на суверинитета на страната. Те определят територията върху която една държава упражнява върховна власт.

Границите са неделима част от държавната идентичност и традиционно представляват линията на която едно лице, което иска да влезе в страната трябва да демонстрира, че приема нейните закони и обичаи.

Границите са естествени места на които се извършват проверки при влизане в една държава и ето защо там се извършват широк спектър от проверки. Включително на хора, стоки, санитарни, фитосанитарни и за други цели. Освен това се контролират правилата за внос на забранени стоки.

Границата е естествен фокус за полицейска дейност, тъй като осигурява възможност за проверка на приминаващи хора на място където по правило се извършва контрабанда.

Проверките на границата играят значителна роля в борбата с нелегалната имиграция и различни форми на трансгранична престъпност, включително контрабандата, организираната престъпност  и международния тероризъм


WebDesign ArtTaktika

Линията на държавните граници се установява в съответствие с международното право и се определя по договорен път между съседните държави.

Определящите точки, очертаващи граничната линия на земната повърхност, са дефинирани с правоъгълни координати и са обозначени на терена с гранични знаци.

По правило установяването на държавните граници включва два етапа, имащи различни правни основания и съдържание на работа: делимитация и демаркация на границата.

Освен това границата може да се установи и в процес на редемаркация.


В сайта се акцентира върху следните теми:

Информацията по темите ще бъде допълвана постоянно.
Освен това информация, свързана с тематиката на сайта може да се намери на:

operacii