หน้าแรก- เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 )

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาครั้งที่ 2/ 2560
  http://www.grad.psu.ac.th/admission/

http://www.grad.psu.ac.th/th/psutep.php

http://www.grad.psu.ac.th/th/practice.php

http://www.grad.psu.ac.th/th/turn_it_in.php

http://www.grad.psu.ac.th/th/detail_training.php

http://www.grad.psu.ac.th/th/good.php