Zandtekeningen

Zandtekeningen werden gelegd bij de toegang van woningen, in tal van motieven maar vooral in doorlopende lijnen, als varianten van toverknoopmotieven...
Een traditie die geheel is verdwenen. Een huiselijke apotropaeische variante?

De eenvoudige, mooie motiefjes lokten spontaan respect uit. Tamil vrouwen nodigden er de "Engel van het Goede" mee uit, Schotse boerinnen hielden de heksen ermee buiten. Als een bezoeker voorbij de zand-tekeningetjes moest om binnen te treden in huis, riep hun schoonheid een positieve houding op, een welwillendheid voor de boerenfamilie, hun werk, hun huis... Het risico om de frele zandlijnen te verstoren, genereerde een spanning die werd beschouwd als voldoende krachtig voor apotropaeische doeleinden...