Ruit

Ruit of ING-rune (ng). In het evoluerend runenschrift komt dit teken voor als ruit of met verlengde uiteinden (twee X tekens boven mekaar). Dit teken verbeeldt de vereniging van hemel en aarde waaruit de zon wordt geboren. Het had de zinnebeeldige betekenis van huwelijk, nakomelingenschap en vruchtbaarheid. Het werd als een voorstelling beschouwd van de moederschoot waaruit het nieuwe jonge leven werd geboren.

Parallel: ruit