Graal

Het woord Graal stamt uit het middeleeuws-Latijnse Gradale, zijnde een serveerschaal waarop verschillende gangen werden opgediend. In de middeleeuwse literatuur werd de graal tot mystiek doel van ridderlijke queesten en kon, hoewel vaak als beker voorgesteld, legio vormen aannemen. De graalqueeste is lang en vol beproevingen en gaat gepaard met vreemde zijwegen en verkeerde afslagen en vereist zowel onversaagdheid als goddelijke genade. Eigenlijk beschrijven deze verhalen de gevolgen van het innerlijk verlangen naar contact met het bezielde wezen van de eigen persoon, de vervulling van zijn hartsverlangen, zijn wortel en zijn bloei... paradijselijk, alle aardse volmaaktheid te boven gaand...het eeuwige.
CalvarieDonderbezemGeploegde akkerGraalHartHexagramKelkKruis (recht)LevensboomMaalkruisMargrietOdalRuitRuitslingersSlang-windToverknoop

Parallel: Graal