Geploegde akker

Een opdeling van een geveldeel of van een muurvlak in kruislings geplaatste lijnen wordt soms een "geploegde akker" genoemd, zijnde een Romeins zinnebeeld voor moeder aarde door weergave van een omgeploegde akker.

Parallel: geploegde akker