Donderbezem

Alles wat 'dondert' overstijgt het gebruikelijke lawaai van het dagelijkse bestaan, galmt in diepe lagen van herinnering als donderende hoeven, oorlogskanonnen, verheven applaus. Donder is elektrisch, verhit, onthullend, schudt ons tot op het bot en laat ons overdonderd achter. Bliksem staat voor waarschuwing en opheldering. Met 'als door de bliksem getroffen' beschrijven we een verbaasde en verlammende schok, maar ook intuïtie kan in een 'flits' opkomen, het plotse besef dat 'als een bliksem inslaat', die verbluffende inzichten, inspiratie en bekeringen die onze eigen verlichting van wolk naar grond representeren.
Eeen bezem kan een ruimte transformeren of verstoren, stof opjagen of spinnenwebben uit donkere hoekjes halen. De ritmische bewegingen van de bezem leiden ons als vanzelf naar een autonoom, duivels instrument van de duistere grond van de psyche. Een bezem roept hekserij op, magie, lust en wellust, wispelturigheid en ongeremdheid...
Een donderbezem is een benaming voor een symbolisch teken bestaand uit een maalkruis met een extra streep erdoor. Soms is de weergave van een bezem duidelijker herkenbaar. De donderbezem wordt vernoemd als afweersymbool tegen bliksem. In de regio rond Hamburg (D) blijken donderbezem en molen vaak samen voor te komen.

Parallel: donderbezem