Wandconstructies

De wanden werden gestructureerd door stijlen en wandregels. Stijlen van een wandconstructie stonden met pen- en gatverbinding in de muurplaat. Deze verbindingen werden meestal met twee toognagels vastgezet. De wand werd bovenaan begrensd door een wandplaat. De wandregels werden met pen- en gatverbinding in de wandstijlen vergaard. De wandconstructies werden door opwaartse en neerwaartse schoren (windschoren of windbanden) tot een stijf geheel gemaakt. De wandschoren werden aan beide uiteinden met pen- en gatverbinding of met pen- en gatverbinding aan een kant (meestal de bovenkant) en met opnageling aan de andere met de wandstijlen en –platen verbonden.
 
In Limburg en Luik werden van in de 16de eeuw zowel in landelijke als in stedelijke architectuur aan wandconstructies St-Andrieskruisen toegevoegd. Naast een aanvulling op de windverbanden hebben deze kruisen zeker een decoratief doel. Dit wordt ook aangetoond door het feit dat in hetzelfde gebouw de Sint-Andrieskruisen in voorgevels voorkomen en opwaartse en neerwaartse schoren in zijgevels.
 

Vakwerkgevels

Comments