De Timmerman‎ > ‎

Technische aspecten

 
In de Middeleeuwse steden werden de meeste burgerhuizen in hout gebouwd. Bouwen in steen was uitzonderlijk en voorbehouden voor de gegoede klasse of voor publieke gebouwen.
Men beschikte over voldoende kennis over hout en constructiewijzen om degelijke woningen te realiseren die bestand waren tegen de tand des tijds. Er werd veel gewerkt met eik en voor zover nodig werd dit ingevoerd uit Westfalen, Luik of Balticum. Naast eik werden ook olm, es, abeel en den gebruikt. De laatste vooral vanaf de 17de eeuw.
De houten constructies steunden op een houten muurplaat, gelegd op een stenen fundering.
Het is de bedoeling van de volgende pagina's om enige technische uitleg te geven met betrekking tot houtskeletbouw vooral met betrekking tot het stabiliteitsaspect (in hoeverre windverbanden noodzakelijk zijn) en de vlakvullingen.