Waterputten op schilderijen


Bij David Teniers, Siberechts en Breugel lijken ze dusdanig gemaakt dat het bovengronds gemetselde deel aan één zijde uit een ander materiaal bestaat en mogelijk kan worden geopend (voor onderhoud van de put ?). Anderzijds lijkt dit ook de zijde waar men gaat staan, wanneer het water geput wordt en waar zich een verharding bevindt allicht om daar een propere voet te hebben.
Andere putvoorstellingen zijn rond en gesloten.
David Teniers, boerendans (detail) Klik op de foto voor extra voorbeelden !