Molenspel

Het speelbord bestaat uit een drievoudige omringing (triple enceinte). Een dergelijk symbool is reeds terug gevonden in een dakplaat van een tempel in Egypte, gebouwd omstreeks 1400 voor Christus. Ook bij opgravingen in Troje werd het diagram aangetroffen, in Ierland in het graafschap Wicklow is een gravure op een uit de bronstijd afkomstige steen aangetroffen, verder bij Vikingen...

Als speelbord heeft het al eeuwenlang dezelfde vorm. In het Boek der spelen van koning Alfonso de Wijze wordt het spel vermeld, maar ook in de Talmoed en in: een midzomernachtsdroom van Shakespeare komt het voor. Het spel verschijnt regelmatig In middeleeuwse geschriften uit Frankrijk, Engeland en Duitsland.
Het wordt gespeeld met 3 ("three men's morris") ofwel 9 pionnen ("nine men's morris"). In het eerste geval is het speelbord vereenvoudigd tot een vierkant met kruis- en diagonaallijnen.