Sierfriezen

Een fries is in de kunstgeschiedenis en archeologie de term voor iedere uitgebreide, narratieve voorstelling van mensen, mythologische figuren en/of dieren binnen een duidelijk kader. Friezen hebben vaak een decoratieve functie (hetgeen overigens een diepere betekenis niet per definitie uitsluit) en kunnen op velerlei wijzen en in vele materialen zijn vervaardigd.
Een boogfries is een rij kleine even hoge bogen die in een horizontale rij met elkaar verbonden zijn. Een boogfries kan als stilistisch element toegepast zijn, maar ze kunnen ook dienen als praktische oplossing om de bovenliggende muur die uitspringt op te vangen. De boogjes leiden dan het gewicht af naar de in de muur opgenomen kraagstenen. De bogen van een boogfries zijn niet open en zijn dus blinde bogen.