Modillons, Kapitelen en Timpanen

 
Het ontstaan en de bloei van de Romaanse Kunst gaan gepaard met een explosie van het bevolkingsaantal en van het aantal religieuze gebouwen. Het blijkt een erg expressieve periode met een specifieke beeldvorming.
Poitou-Charente, Charente-Maritime, Fontaine d'Ozillac, St-Martin (photo Kristobalite)Heel wat studies werden reeds gemaakt over de iconografie van de Romaanse beelden in religieuze gebouwen: die werden hier aangebracht op grote timpanen, op uitgewerkte kapitelen en sierfriezen en op expressieve modillons.
 
De voorstellingen waren deels functionele onderdelen met een in de tijd toenemende expressiviteit. Hadden ze een bedoeling? Voor vele uitgebeelde taferelen gaat het duidelijk om bijbelse voorstellingen zeker op timpanen en heel wat kapitelen. Allicht hadden ze eerder een belerende functie als voorbeelden voor een grotendeels ongeletterde en vaak pas bekeerde bevolking.
Poitou-Charente, Charente-Maritime, Fontaine d'Ozillac, St-Martin (photo Kristobalite) 
Sommige voorstellingen op modillons en kapitelen lijken echter alles behalve blijbels.. Deze figuren lijken inderdaad afschrikwekkend of duivelse krachten onbevreesd aanstarend... Ze zijn toch wel heel erg expressief om alleen maar decoratie te zijn of uiting van de creativiteit van de steenkapper.
 
Welk was de rode draad in het gebruik? Waarom expressieve, vaak afschrikkende grimassen uitbeelden? 
Er bestaat nog geen eensgezindheid over de mogelijke bedoeling van deze voorstellingen, maar allicht waren modillons aan de buitengevels apotropaeïsch (bezwerend/beschermend) bedoeld.
 
 
 
Verder wordt gepoogd om met behulp van "4 taktieken om duistere krachten te weren" in vergelijking met andere voorbeelden het apotropaeïsche karakter te bevestigen en een verklaring te geven voor de enorme diversiteit aan voorstellingen op vooral modillons en kapitelen.