Natuursteen metselaarstekens

Eerder uitzonderlijk komen er ook apotropaeische 'metselaarstekens' (naar analogie met de baksteen-metselaarstekens) voor in natuursteengebouwen.
Waar er bij de klassieke metselaarstekens een relatie werd vastgesteld tussen metselaarstekens en aanwezige koppen van afwijkende kleur (wanneer die er zijn, was de kans op het plaatsen van metselaarstekens behoorlijk groot), lijkt dit ook zo bij natuursteengebouwen. Hier zijn apotropaeische tekens inderdaad zeldzaam gezien de veelal uniforme toepassing van één steensoort, maar wel meer voorkomend op gebouwen waar stenen van afwijkende kleur worden toegepast (in casu zwarte silex-stenen).

En eveneens lijken heel wat gebouwen met dambordpatronen in een parallelle traditie te zitten met de vlakvullende gevelpatronen.
Vooral in Frankrijk is er veel geëxperimenteerd met combinatie van baksteen en natuursteen in gevelvlakken ("brique et pierre").