De Metselaar‎ > ‎

Andere tekens op klei

Ook op baksteen vindt men soms kleine tekens terug. Deze zijn terug te brengen tot tekens aangebracht door de steenbakker, hetgeen vooral in de Romeinse periode gebruikelijk was. Andere (later) ingekraste tekens zijn dan weer te herleiden tot sporen die zijn nagelaten door voorbijgangers, pelgrims etc.
Schematisch is dit ook verwerkt in het 'baksteen'-organigram.
Tekens die werden aangebracht voor het bakproces vinden we vooral terug in de Romeinse periode.
Men kan deze catalogeren als:
- decoratieve tekens (creatieve uitingen van de steenbakker)
- tekens verwijzend naar de herkomst (veelal een verwijzing naar het betreffende legioen dat verantwoordelijk was voor het steenbakken)
- tekens verwijzend naar de opdrachtgever (verwijzingen naar de toenmalige consul..).
Maar ook recenter zijn er steenbakkerijen die hun merk in de stenen achterlieten: voorbeeld: Alan's Brick collection
      
 
Voorbeelden uit de Romeinse tijd zijn verzameld op het militair-internet-museum. (waaruit ook de drie hogere foto's zijn overgenomen)
In latere periodes is dit fenomeen eerder uitzonderlijk. Tenzij weer in recentere periodes waarin vooral dakpanfabrikanten hun merkteken in de onderzijde van de pan aanbrengen
 
 
Héél zeldzaam: een jaartal ingebakken op een baksteenfront.
Frankrijk, Somme, Beaucamps-le-Jeune.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bij opgravingen op de grote markt van Groningen werden ook enkele bakstenen terug gevonden met inscripties van de steenbakker (molenspel, merkteken, handvorm).
Voorbeelden uit Froyle, Hampshire (Britain)

Maar ook recenter zijn er heel wat voorbeelden van gebakken producten waarbij de fabrikant het noodzakelijk vond om de herkomst te vereeuwigen.

Engelse site met voorbeelden van tekens op bakstenen.

Voorbeelden van "pelgrims-sporen" (graffitti op baksteen).