Canada

De motieven die hier voorkomen zijn allen 'neo-tekens', uit de derde periode die meer aanleunen bij het decoratieve aspect dan bij een apotropaëische attitude.