Wapenschilden


Uitzonderlijk (In West en Frans-Vlaanderen, Oost-Nederland en Engeland) komen voorstellingen van wapenschilden voor die klaarblijkelijk rechtstreeks verwijzen naar de 'sponsor'-beschermheer. Als apotropaion kan dat natuurlijk meetellen! Maar het blijft toch erg ongewoon in het metselaarstekenverhaal gezien de metselaar zich hier uitzonderlijk richt naar een wereldlijk gegeven in plaats van naar een geestrijke wereld....

MT-Wapenschild