Zeldzamere tekens

De onderstaande tekens komen in het metselaarstekenverhaal slechts beperkt voor. Wanneer men geen onderscheid maakt tussen gebouwen met individuele tekens en vlakvullende toepassingen komen deze tekens voor op ca. 1% van de gebouwen met metselaarstekens, sommige slechts enkele malen.