De Smid‎ > ‎Muurankers‎ > ‎Ankervormen‎ > ‎Apotropaeïsche vormen‎ > ‎

Maalkruis

Maalkruisen of St-Andrieskruisen zijn uitvoerig besproken bij de metseltekens, waar het het afweerteken bij uitstek is (naast de ruit).
Een aantal muurankers in de vorm van een maalkruis vallen echter op: door hun speciale plaats in de gevel, door één exemplaar tussen allemaal klassiek rechte vormen, bij een inkomdeur, tegen een schouw (beide laatsten zijnde de toegangsopeningen bij uitstek voor de kwade geesten, waardoor de maalkruisen functioneren als bewakers van toegangen). Hier kan worden toegevoegd dat gevels steeds sterker zijn in een hoek dan in het volle gevelvlak zelf. Indien er dan ook een anker dient worden bijgeplaatst om constructieve redenen, is de kans dat de problemen zich voordoen/voordeden in een hoek kleiner dan elders.
Er kan toch worden gesproken van een sterk vermoeden dat het gaat om een specifieke apotropaeïsche keuze.

Muuranker-apo-maalkruis