De Smid‎ > ‎Muurankers‎ > ‎Ankervormen‎ > ‎Apotropaeïsche vormen‎ > ‎

Fleur-de-lys

De 'Fleur-de-lys' is algemeen bekend als een symbool voor Frankrijk en haar koningen. Maar daarnaast verwijst het ook naar de lelie en is hierdoor tevens bekend als symbool voor zuiverheid en maagdelijkheid.
Wanneer je een dergelijk motief terugvindt in een begijnhof is er weinig twijfel over welke apotropaeïsche interpretatie de begijn er destijds wou aan geven... Of is het toch maar louter decoratie??

Fleur-de-lys