Andere toepassingen

Behoudens tekens op muurankers zijn er ook tekens op andere metalen in gevels. Deze zijn beduidend zeldzamer gezien vele van deze metaalonderdelen onderhevig zijn aan roest en slijtage en dus allicht reeds ooit vervangen of dermate dikwijls overschilderd dat de tekens zijn weggeschilderd.
De leuning van de St-Sulpitiuskerk te Diest is voorzien van ingekerfde tekens (zie smidstekens en deurbeslag). Het einde van de leuning is uitgewerkt in de vorm van een slangenhoofd. Houdt het boze op afstand met afbeeldingen van het boze... Een balustrade rond een oud graf op het kerkhof van Stevoort is versierd met maalkruisen...

Andere metalen