De Smid

Kortessem, hoeve Dessener
Metalen onderdelen worden al heel lang verwerkt in gevels. Muurankers werden zeker in de dertiende eeuw al courant gebruikt. Metaal is een ideaal materiaal voor scharnieren en deurtrekkers.
De technieken van smeedijzer zijn reeds eeuwenlang bekend en lieten de smid toe om creatief vorm te geven.  
De kwaliteit van het ijzer verbeterde snel in het begin van de zestiende eeuw waardoor het mogelijk werd om met een bijtel tekens aan te brengen op metalen delen: strepen en maalkruisen.
Onder andere door de opkomst van koepelovens kende gietijzer vanaf ca. 1800 een grote doorbraak.
 
Gezien deze metalen delen tekens bevatten of toegepast zijn in bepaalde vormen die een apotropaeïsche bedoeling kunnen hebben, worden ze in dit site-deel verder onderzocht.
Op muurankers komen ze heel frekwent voor. Op andere metalen onderdelen zijn ze beduidend zeldzamer gezien vaak onderhevig aan roest en slijtage en dus met veel kans reeds ooit vervangen of dermate dikwijls overschilderd dat de tekens mogelijk zijn weggeschilderd.
 
 
Gezien het aanbrengen van tekens op materialen of de gebruikte vormentaal vaak dansen is op de koord tussen het apotropaeïsche en het louter decoratieve worden hier ook voorbeelden getoond die wel aanleunen bij apotropaeïsche motieven maar het allicht niet zijn.