U wordt gezien!!

In een aantal toepassingen is het aantal grotesken eerder beperkt, zodat men moeilijk kan gewagen van de creatie van of de onderdompeling in een vreemde onbekende wereld. Het valt wel op dat ze de voorgestelde hoofden/koppen je in mindere of meerdere mate aanstaren. Ze kijken vanuit de kerkgewelven naar beneden, sluiks, of recht met open ogen. Dit kan dan ook kaderen in de geest van: u wordt van bovenuit in het oog gehouden. Allerlei wezens volgen uw doen en laten. Waarbij het  even goed kan gaan om een hybride figuur, als om de 'vrouw van om de hoek'..  Iemand hierboven ziet wel wat u uitspookt, gedraag u dus en leef voorbeeldig!! 

In dezelfde beleving kaderen ook de gekende prenten met het alziend oog: God ziet mij!!!
    

Grotesken, controle