ICONOGRAFIE

Binnen in vele oude gebouwen, evenals op hun buitengevels komen ook heel wat koppen of figuren voor. Heel wat voorstellingen in de middeleeuwse iconografie waren duidelijk bijbels. Zij vormden een belerende visualisatie van christelijke thema's voor een grotendeels ongeletterde en eerder recent gekerstende bevolking. Maar voor heel wat afbeeldingen van hoofden en figuren lijkt de oorsprong (en de bedoeling) van deze middeleeuwse voorstellingen niet echt bijbels. In een poging om ze meer te doorgronden wordt hier gepoogd een overzicht en analyse te maken van voorkomende thema's.

In de zoektocht naar betekenis dient vooropgesteld dat een bepaalde voorstelling allicht niet steeds hetzelfde doel voor ogen had. En waar er een bedoeling was, zal die allicht ook evolueren in tijd of vervagen in louter decoratieve toepassingen. Maar het is belangrijk om op zoek te gaan naar de rode draad. Het is niet zo maar toevallig dat bepaalde hoofdtypes eeuwenlang blijven terugkomen.

Het is op deze pagina's niet de bedoeling om in te gaan op (katholieke) voorstellingen van de heilige familie, apostelen of andere heiligen. De zoektocht focust zich eerder op die bijbel-vreemde wezens...