Symbolen en volksgeloof

Literatuur:
- Ir W.F. Van Heemskerck-Düker en ir. H.J. Van Houten, Zinnebeelden in Nederland, Hamer, Den Haag, 1941
- Dr. E. Verstraete, Huismerken en sibbeteekens in Vlaanderen, Irmin-reeks nr.2, De Burcht S.V., Brussel, 1943.
- Prof. Dr. K.C. Peeters, Eigen Aard, Overzicht van het Vlaamse Volksleven, De Vlijt, Antwerpen , 1946 (4° uitgave: 1975)
- Dr. Jozef Weyns, De stoffelijke volkskultuur in Belgisch Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk, Bokrijkse berichten VIII, 1964.
- C.G.Jung, De mens en zijn symbolen, Lemniscaat, Rotterdam, 1964.
- Encyclopedia of Magic and Superstition, BPC Publishing Ltd, England, 1974.
- Jan en Everhard Jans, Gevel- en stiepeltekens in Oost-Nederland, Vander Loeff BV,  Enschede, 1975
- H.Fillipetti & J.Trotereau, Symboles et pratiques rituelles dans la maison paysanne traditionelle, Editions Berger Levrault, Paris, 1978
- A.Weir & J.Jerman, Images of Lust, Sexual carvings on Medieval churches, Batsford Ltd, London, 1986.
- M. Van Rooijen, Op gevels geschreven, Shell Nederland BV, Rotterdam, 1986.
- G. Du Champs, Ongewoon en mysterieus België, Readers's Digest, Brussel, 1987.
- Rombout Nijssen, Notariaat Tongeren, De Notaris en zijn handmerk in: Heemkundig tijdschrift: Limburg LXVI-1987-4,
Arent Pol, Noord-Nederlandse muntgewichten, Jaarboek voor Munt- en penningkunde 76 (1989), pag. 125-134
- J. Van der Stock, Stad in Vlaanderen, Cultuur en Maatschappij, 1477-1787, Gemeentekrediet, Brussel, 1991.
- Pierre Tuning, Hedendaags bijgeloof, Een pleidooi voor een magisch bestaan, BZZTôH, 's-Gravenhage, 1991.
- P.Lorie, Volksgeloof, boek van magische kennis, Elmar BV, Rijswijck, 1992.
- A. Schuller & W. von Rahden, Die Andere Kraft, Zur Renaissance des Bösen, Akademie Verlag, Berlin, 1993.
- D. & G. Bandini, Kleines Lexicon des Aberglaubens, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1998.
- F.Vanhemelryck, Het gevecht met de duivel, Heksen in Vlaanderen, Davidsfonds, Leuven, 1999.
- Diverse auteurs, De beeldentaal van symbolen, Ministerie v.d. Vlaamse Gemeenschap, Afd. Monumenten en landschappen, Brussel, 2002.
- Kathleen Dignef, St-Truiden, een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Wandelen langs symbolen, pag 79-80, 2002.
- J.Kroesten & Regnerus Steinsma, Het Middeleeuwse dorpskerkinterieur, Peeters, Leuven, 2004.
- Katrijn D’hamers, Het hart als populair symbool, Mores 5 - 2, pag 19-23, 2004.
- Eddy Valgaerts en Luk Machiels, De Keltische Erfenis, Riten en symbolen in het volksgeloof, Stichting Mens en Kultuur, Gent
- J. Le Goff en R.Remond, Bijgeloof in de Middeleeuwen, vertaling van H4/1° deel Histoire de la France religieuse, SUN Nijmegen, 1995
- S. Top, G. & M. Seresia, De haan en zijn faam, vzw Stijn, 1999.
- Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, Davidsfonds Leuven en KOK, 2002
- Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Geneesheiligen in de Lage Landen, Davidsfonds Leuven en KOK, 2005
- Yves van Buyten en Willy Vanderzeypen, De Tempeliers, huurlingen van de paus, Synthese en Aqua Fortis, 2005
- G. Woolf, Oude beschavingen, Een geïllustreerde gids over religie, mythologie en kunst, Librero, Kerkdriel, 2005.
- T.Allan, Geheimen van de doden, het verleden ontrafeld aan de hand van tombes, graven en mummies, The House of Books, Vianen/Antwerpen, 2004.
- Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Beschermheiligen in de Lage Landen, Davidsfonds Leuven en KOK, 2006
- H. Geybels, Kapellen in Vlaanderen, Vergeten verleden, Davidsfonds Leuven, 2006.
- C. Campbell, New World Mythology - Myths and legends of Oceania and the Americas, Global Book Publishing Pty Ltd, 2007
- J.Sandsmark, De Runengids, Veltman Uitgevers, Utrecht, 2007.
- H.Genzmer & U.Hellenbrand, Mysterties van de mensheid, Parragon Books, Bath, 2011.
- Yves van Buyten en Willy Vanderzeypen, Katharen in Europa, SociuS / Synthese, 2009- Yves van Buyten en Willy Vanderzeypen, Het verhaal van de Graal, SociuS, 2011
- J.Levy, De geheime genootschappen gids, Veltman Uitgevers, 2011. 
- A.Ronnberg, Het boek der symbolen, Beschouwingen over archetypische beelden, Taschen, Köln, 2011.
- Joke en Ko Lankester, De Groene Man & De Groene Vrouw, hun symboliek en gedaantes vanaf de steentijd tot nu, A3-boeken, Geesteren, 2011.
- R. Willis, Mythologie, Librero, Kerkdriel, 2012.
- R. Stemp, Symboliek in de Renaissance, De verborgen taal van de Italiaanse kunst van 1400-1500, Librero, Kerkdriel, 2012.