Schansen-Schransen

Algemeen:
- A. Steffens, Geschiedenis der aloude Heerlijkheid en der Heeren van ter Horst, M. Waterreus, Roermond, 1888, pag. 201.
- A. Hansay Règlements de Schansen à Lummen en 1598-1599 et en 1606, et à Tessenderloo en 1624, in: Bulletin de la section scientifique et littéraire van de: Société chorale et littéraire Les Mélophiles de Hasselt, nr.41, p.58-63, 1913.
- Hansay A., Les ‘schansen’ dans le Limbourg, in: Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg 27, p.15 + 16, 1923.
- Bulletin de la Société scientifique & littéraire du Limbourg, 27° vol., Tongres, 1923
- A.Hansay, La mise en défense des Campagnes lossaines à l'époque moderne, Bruxelles, 1931.
- A.Hansay, "Documents inédits concernant la mise en défense des campagnes lossaines à l’époque moderne", in: "Bulletin de la Commission Royale d’Histoire de Belgique", 95, p. 173-174, p.180-208, 1931.
- Hendrik Janssen, Aanteekeningen over Molen-Beersel, Van der Donc-Robyns, Maeseyck, 1938.
- L.Grietens, De schansen van Meerhout, De Zuiderkempen, 1939/2.
- Juul Pals, De schansen van Vorst, De Zuiderkempen, 1939/4.
- L. Brans, Het landje Lummen.
- H.C. Melis, Zonhoven, p.52-57 en 186-190, 1947.
- Cl.V. Trefois, Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur, Antwerpen, 1980, pag. 153-161.
- Bouwen door de eeuwen heen, dl. 19n3, p.166.
- De Dijn C.G., "Burcht en schansen", in: "Kunst en oudheden in Limburg" (22?), p. 13.
- Broeder Max, Tessenderlo, vroeger en nu, p.227, 1960.
- J. Vranken, Uittreksel uit: Het Oude Zelem, Pittem 1960 (pag. 95-100) - overdruk uit Eigen schoon en De Brabander.
- Remans A. 1964-65, Schansen te Genk, in Heidebloemke jg. 24, nr. 1, p.31-40.
- Remans A. 1954-55, Schansen te Genk, in Heidebloemke jg. 14, p.133-137.
- Remans A. 1955-56, Nog over schansen te Genk, in Heidebloemke jg. 15, p.38-39.
- Mathieu Meuwissen,2044, Heidebloemke, jrg. 63 nr.1, de schansen van Genk (pag. 9-20), 1963.
- Arthur Cornelis, De schansen van Houthalen, Geschied- en Heemkundige kring, Houthalen-Helchteren, 1969.
- Geschiedenis van Houthalen, Heemkundige kring vzw Houthalen-Helchteren, p.196.
- Cornelis Arthur, "De schansen van Houthalen" (mmv Heemkring Houthalen-Helchteren)
- Jozef Aerts, Historische schets van de gemeente en parochie Schulen, 1969.
- J. Molemans, handschrift, Geschiedenis Wijchmaal, pag. 83 e.v.: De Houterschans, 1971. 
- L. Van Gestel-Destombes, Geel 1816, Jaarboek 10, G.G.G., Geel, 1971.
- Dieltiens H., Heidebloemke Genk, jrg 33 nr. 2, schansennummer, Heemkundekring Genk, 1974.
- J. Molemans, Toponymie van Bocholt, Gemeentebestuur van Bocholt, 1975.
- J. Molemans, As in het verleden, St-Aldegondiskring en gemeentebestuur As, 1976.
- C. Brockmans, Van Buiting tot Paal, Kulturele Raad Paal, 1978.
- T. Vandebeeck, Uit de geschiedenis van Zutendaal, Heemkundige kring Zutendaal, 1980.
- J. Cuyvers, De Schans van Kleine-Brogel, in Limburg, jg. LIX, afl. 3, p.123-125, 1980.
- J.Cuyvers, De schans van Kleine-Brogel, Limburg, tijdschrift voor geschiedenis, Oudheidkunde en Volkskunde jrg 59, nr.3, pag 123-125, 1980.
- Heemkundige Kring Zutendaal, Stoppels, driemaandelijks tijdschrift met heemkundige informatie over Zutendaal, eerste jaargang, nr. 1, december 1981.
- A. Willems, Verdediging van stad en platteland rond Aarschot en Diest in de 16de en 17de eeuw, Oostbrabant 1981/3.
- J.Gerits, Archiefbronnen over schansen in de Kempen, Ons Heem, Jg 36, nr. 4, Hooimaand 1982.
- M. Driessen, De schansen in de Lage Landen, Ons Heem, Jg 36, nr. 4, Hooimaand 1982.
- J. Molemans, Zonhoven. Historisch-naamkundige studie, pag119+121, Zonhoven, 1982.
- Molemans en Mertens, Opglabbeek een rijk verleden, Opglabbeek, p.257-266, 1984
- Fr. Verhaeghe, les sites fossoyés du Moyen Âge en Basse et Moyenne Belgique: État de la question, Éditions CNRS, Paris, 1986.
- Flor Vanloffeld, Bloedsporen door Limburg, Rampzalige 17de eeuw, Heemkring Eisden, 1988.
- Fr. Claes, G. Hanegreefs, Fr. Loix en N. Reynders, Schaffen door de eeuwen heen, pag. 95-98, Oostbrabantse werkgemeenschap, Tielt-Winge, 1989.
- Tentoonstellingscatalogus: Tessenderlo vroeger en nu. Het boek in beeld, p.20-21, Tessenderlo, 1990.
- Schansenroute, Brochure, Toerisme Zonhoven.
- Sch(r)ansen in de Provincie Antwerpen, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio, driemaandelijks tijdschrift van het Gitsehotelbuurschap VZW, Borgerhout, 1990, jrg 38, nr. 2 (deel I)
- F.Verbiest, Sch(r)ansen in de Provincie Antwerpen, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio, driemaandelijks tijdschrift van het Gitsehotelbuurschap VZW, Borgerhout, 1991, jrg 39, nr. 2 (deel II).
- Sch(r)ansen in de Provincie Antwerpen, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio, driemaandelijks tijdschrift van het Gitsehotelbuurschap VZW, Borgerhout, 1991, jrg 39, nr. 3 (deel III).
- J. Mertens, Al in 1580 een 'bolwerck' (schans) in Eksel, in: Ons Heem, 44, nr.4, p.122, 1991.
- Guido Pirotte, De Vranckenschans, Zonhoven, 1991.
- Vic Mennen, Van vriesput tot klein Duitsland, VZW Museum Kempenland Lommel, 1992.
- Sch(r)ansen in de Provincie Antwerpen, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio, driemaandelijks tijdschrift van het Gitsehotelbuurschap VZW, Borgerhout, 1992, jrg 40, nr. 2 (deel IV).
- G. Vandermarliere, De schansen in de jurisdictie van Exel (Eksel en Hechtel) en in Wijchmaal (onuitgegeven bundel PGRM), p. 18.
- Frans Parren, De schansen in de heerlijkheid Kessenich, Ter Eiken, Jaargang 17, nr.3, 15.02.1993
- De schansen: historische studie van de schansen in Beverlo, Meerhout, Oostham, Kwaadmechelen, Olmen, Vorst en Koersel, samenwerkingsverband van geschied- en heemkundige kringen, 1994.
- Fr. Peeters, St. Sannen, M. Ver Bruggen, Schansen in de voogdij Mol-Balen-Dessel, van mottetoren tot bosschans, Heemkundekring Balen, 1995.
- H. de Jong & N. Muyen, 2000 Jaar beweegbare bruggen, Elmar BV, Rijswijk, 1995.
- Jozef Mertens, Ontstaan en betekenis van schansen tijdens de oorlogen van de Nieuw Tijd, in: Liber Amicorum Theo Coun, Kempische buurtschappen op de vlucht in hun heide.
- Jef Bonneux, De schans van Wijer - 1782, 1996.
- F. Van Gehuchten, Veerle arm en Trots, Laakdalse werkgroep voor geschiedenis en heemkunde, 1997.
- Eduard van Ermen, het kaartboek van Averbode 1650-1680, Gemeentekrediet, 1997.
- G. Geerkens, Meeuwen 6 dec. 1648 St.-Niclaesdag, Gemeentebestuur Meeuwen, 1998.
- Johan Bruegelmans, Het beheer van de Demer tijdens de 17de en 18de eeuw, Algemeen Rijksarchief Brussel, 2001.
- De Maegd Chris (red.), Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg, dl. 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken en Sint-Truiden, Brussel, p. 110, 2003.
- Mathieu Meuwissen, de schansen van Genk, Heidebloemke, jrg. 63 nr.1
- Aeolus bvba, Inrichtings- en beheersplan van de Vallei van de Drie Beken, onuitgegeven studie in opdracht van Aminal afdeling Natuur Vlaams-Brabant, p.17., pag. 9-20, 2004.
- Jos Wassink en Wiel Nouwen, Boerenschansen, verscholen voor staatsen en Spanjaarden, Stichting Weerter Historie, 2008.
- Opoeteren, een dorp aan de Oeter, Geschied- en heemkundige kring "Utersjank", Opoeteren, 2009.
- Rapport van het Archeologisch Adviesburo RAAP in opdracht van het agentschap R.O. Vlaanderen, 2009.
- Folder van gemeente Neerpelt: de trage weg: de Broekkant Sint-Huibrechts-Lille.
- Fr. Van Thienen, De schans van Hulst/Schoonhees, LAD, Tessenderlo.
- Thomas Eerdekens, Boerenschansen in Belgisch Limburg, masterproef KUL, academiejaar 2009-2010.
- G. Asaert, 1585 - De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Lannoo NV, Tielt, 2010.
- R.Nijssen en R. Van Laere, Op grond van Sint-Trudo, De kaartenatlas van de abdij van St-Truiden 1697, Abdij Stad en Regio VZW, Hasselt, 2011.
- Fons Evens, De Klaveren Heer - Jaarboek 2011, De Schans van Kaulille, Heemkundige Kring Kaulille vzw.

- Paul Bonneux, Conflicten in Groot-Herk tijdens het ancien régime: De schans van Schakkebroek (pag.85-95), Geschiedkundige kring Groot-Herk, 2011.
- Maurice Mues, Het Boek II, Oppe Voort, De buurt rond den ijzerweg (Voort, Geenrijt, Beringerheide), Erfgoedcomité 'De Voort op', 2012.

- V.Mennen, W.Vanlook, J.Burny, Koersel, Van Neusenberg tot Spiekelspade, Limburgse studies, Wijer, 2013.
- Stef Verdonk, Boerenschansen op het AHN2 in Midden- en Noord Limburg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 7-4-2015.