Paardenschedels

De plaatsing van paardenschedels op daken blijkt een behoorlijk verspreid apotropaeisch fenomeen te zijn geweest. Het komt in ieder geval behoorlijk veel voor op schilderijen. Maar ook in oude volksverhalen wordt ernaar verwezen.

Bruegel: De St-Joriskermis - 1559  / Meer foto's - More Pictures - Plus de Photos

Paardenschedel