Teksten op gevels

Op oude gevels vindt men soms ook nog hele tekstlijnen terug, veelal geschilderd, soms uitgesneden in hout met mededelende of apotropaëische boodschappen. Zeker in Duitsland lijkt het fenomeen erg in zwang te zijn geweest.

- DOMINE CONSERVA NOS IN PACE ET IN VERBO TUO - TE MIHI SITENEO SOLUM TER MAXIME JEHOWI - NON MIHI CURA POLI NEC MIHI CURA SOLI
- ANNO 1666
- BEHOEDET VNS HER VOER SVNDE VND SCHANDT - BEWART DIT HVS - VOR VNGEVOL VND BRANDT - ANNO 1623
- DEI SUB NVMINE VIGET (Gods wil heerst)