ANDERE TEKENS‎ > ‎Huismerken‎ > ‎

Herkomst


Grondvormen van huismerken
Praktisch alle huismerken bestaan uit rechte / hoekige lijnstukken, onafhankelijk van hun functie (sibbeteken, merken van handelaars,  ambachtslieden of steenhouwers). Allicht had dit te maken met het feit dat hun oorsprong niet lag bij papier- of perkamentgebruik maar bij het inkrassen in hout of steen.
Ze beantwoorden werkelijk aan een 'type' dat doorheen de eeuwen bewaard bleef als een traditie. Wanneer men huismerken bekijkt uit de Nederlanden, Ijsland, Scandinavië, Duitsland of Zwitserland dan blijken deze tekens niet enkel naar type maar ook naar vorm, identiek. Voor handelaars of bouwloodsen met internationale contacten is dit misschien niet zo verwonderlijk, maar wel voor vissers, boeren, eenvoudige lieden die evenzeer gelijkaardige tekens gebruikten.
Het ligt dan ook voor de hand aan te nemen dat bepaalde merken een oorsprong vonden in een gemeenschappelijk Keltisch/Germaans cultuurbezit. Er is een grote overeenkomst met de Runentekens (zoals het Futhark) maar ook met andere (al dan niet oudere) zinnebeelden: het zonneteken, de wolfsangel, het hexagram, de zandloper... Ook wanneer deze tekens hun oorspronkelijke diepere waarde verloren bleven ze toch een inspiratiebron. Gezien deze (runen)tekens al te vaak louter oraal werden overgeleverd en dus niet gebruikt als een echt schrift is het dikwijls erg moeilijk om terug te vinden in welke mate, over welke geografische oppervlakte en hoe lang deze tekens effectief werden gebruikt of echt gekend waren.
Doorheen de eeuwen (men kan spreken van een bloeiperiode van huismerken zowat van de 15de tot de 17de eeuw) komen hier allicht meer christelijk geïnspireerde elementen bij.