ANDERE TEKENS‎ > ‎Huismerken‎ > ‎

Huismerk als ambachtsteken


In oude boeken vindt men soms drukkersmerken terug.


Handelaars merkten hun waren: "marque" = merk (handelsmerk)Verder hadden ook metaalbewerkers, koperdrijvers en goudsmeden hun merk. In de 17e en de 18e eeuw worden de merken complexer. 

Ook bakkers hadden hun merk dat niet anders dan eenvoudig kon zijn. Oude keuren verwijzen ernaar..
Ook tapijtwevers, houthandelaars etc. hadden hun eigen merk. De tekens hiernaast van 'de werken van Hercules' tonen een verwantschap dat verwijst naar familieleden of eenzelfde atelier.

Soms zijn ook dergelijke tekens herkenbaar op schilderijen (vb. hakenkruisjes op het Lam Gods)
Een register van het 'Woutrecht' (Zoniënwoud, van 1603 tot 1789) toont naam en merk van houtverkopers.  


Grote gebouwen werden opgetrokken door bouwhutten of loges / loodsen waarvan de leden aan strenge regels gebonden waren. Er zijn twee studies bekend waarbij loges beschikten over een moederteken waaruit iedere gezel zijn teken samen stelde.In het reglement van de bouwhut die het gotische deel van het Gentse stadhuis bouwde in 1527, vindt men de tekens hiernaast terug.Bij een aantal tekens van bouwloodsen in Gent lijkt de verwijzing naar een basisvorm herkenbaar.