SCHANSEN EN VERSTERKINGEN

Dit site-onderdeel heeft als doel om de diverse soorten van verdediging in het graafschap Loon en naaste omgeving (Belgische provincie Limburg) te visualiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de (boeren-)schansen zijnde schansconstructies waar de gehele lokale bevolking zich ging verschuilen als bescherming tegen rondtrekkende plunderende bendes in de periode 1570 - 1720.
SCHANSEN

MILITAIRE SCHANSEN
Tijdens de 80-jarige oorlog werden heel wat steden versterkt en werden en tal van schansen en schanslinies opgetrokken in de Staats-Spaanse grenszone
Militaire schansen - Versterkte steden - Staats-Spaanse grenszone -

OMGRACHTINGEN EN VERSTERKINGEN
Motten en donjons 
    Motten waren de voorlopers van de latere (water-)kastelen 
    Op de motten versteenden de eerste houten woon- en verdedigingstorens tot donjons 
Stadswallen 
    Al bij al zijn er weinig restanten van Middeleeuwse stadswallen, zeker van Romeinse. 
Vlucht- / Weertorens - Kerkhofmuren
    Een aantal kerktorens zijn echt opgebouwd als versterkte vestingen waar men kon gaan schuilen. 
    Het kerkhof lag rond de kerk en was soms ook ommuurd.
Norbertijner pastorieën en domeinen 
    Traditioneel waren Norbertijner pastorieën opgetrokken als versterkte vestigingen. 
Andere omgrachte eigendommen
Subpagina''s (1): Militaire schansen