เอกสารประกอบการสอน
 
กลับหน้าแรก

1. Sensorium and cognition ปี 3 (ปีการศึกษา 2550-2551)

โดย ผศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์

2. Psychiatry aspect of traumatic brain injury ปี 5 (ปีการศึกษา 2550-2551)

โดย ผศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์

3. Geriatric Psychiatry ปี 5 (ปีการศึกษา 2552)

โดย ผศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์

4.  Personality disorders ปี 5 (ปีการศึกษา 2552)

โดย ผศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ คลิกชมวิดีโอเกี่ยวกับ personality disorders ที่นี่