บุคลากร (Staff)
 
รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ (Associate Prof. Nahathai Wongpakaran, MD), Geriatric psychiatrist CV and publication
            รางวัลทุนพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิอานันทมหิดล >>คลิก<<
รศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ (Associate Pro. Tinakon Wongpakaran, MD), psychiatrist, psychotherapist [Updated CV]
รศ.สุธีร์ อินต๊ะประเสริฐ (Associate Prof. Suthi Intaprasert, Gerontologist
นางยุพาพรรณ ศิริอ้าย (Yupapan Siri-ai), Occupational therapist 
นางไปรดา วาร์นาโด (Pairada Varnado, B.Sc, M.Sc), Clinical psychologist 
นางสาวกัลยา แก้วสม (Kanlaya Kaewsom, B.NS), Research nurse/research assistant
นายนิธิ วงศ์ปการันย์ (Nithi Wongpakaran), Research assistant
นางสาวพิมลพรรณ กันทวงค์ (Pimolpun Kuntawong, B.Sc), Research assistant