หน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Geriatric psychiatry unit, department of psychiatry, faculty of medicine. Chiang Mai University. 110 Intawaroros Rd, T. Sriphoom, A. Muang, Chiang Mai. Kingdom of Thailand 50200 Tel: 66-53-945422, 66-53-945755, Fax: 66-53-945426 email: nkuntawo@med.cmu.ac.th
CL Seminar 
 
Professional societies

Psychogeriatric Network (PGN) 

 

International Psychogeriatric Association (IPA)

IPA Journal online

 

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Aging Thai)

ฐานข้อมูลวิจัยจิตเวชฯ กรมสุขภาพจิต (DMH research database)

 

 

หนังสือใหม่มีจำหน่ายแล้ว "จิตบำบัด: ทฤษฎีและเทคนิค" Book 'Psychotherapy: theories and techniques' อ่านต่อ..

 

 

หนังสือ "การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย" MSE & Interpretation สั่งซื้อได้ที่ mse_cmu@yahoo.com ราคาเล่มละ 190 บาท จัดส่งฟรี รายละเอียด

 

 
 
 
 
หน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจัดงาน
Caregivers' Training Day ครั้งที่ 3
================
Bantham Sched 55
======

 

   

**********************************************

จินตภาพบำบัด หรือ การบำบัดด้วยจินตนาการ

คืออะไร??

หาคำตอบได้ที่ ห้องตรวจหมายเลข 24 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น.

ทุกวัน เวลาราชการ..

 

                 

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

สถานที่: ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช (โอพีดี 24)

วันเวลา: วันอังคาร เวลา 14.00-16.00 น.

ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ วิตกกังวล ความจำ ฯลฯ โดยรับผู้ป่วยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย

ผู้ที่ต้องการรับบริการกรุณาติดต่อที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช (หมายเลข 24) โทร.053-945755 (ในเวลาราชการ)