ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
(ΦΕΚ 358ΑΑΠ/2011)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Άδεια Creative Commons
Παροχή δικαιωμάτων πέρα από τα πλαίσια αυτής της άδειας μπορεί να είναι διαθέσιμη στοwww.geodata.gov.gr.
Ċ
P3a_10x.pdf
(2609k)
Th K,
3 Μαρ 2013, 3:02 μ.μ.
Ċ
P3b_10x.pdf
(4184k)
Th K,
3 Μαρ 2013, 3:02 μ.μ.